Zajednica za zajednicu – novi EU projekt u Jastrebarskom

Još jedan projekt sufinanciran sredstvima Europske unije bit će realiziran u Jastrebarskom.

Riječ je o projektu Zajednica za zajednicu koji je prijavila Zajednica kulturno – umjetničkih udruga Grada Jastrebarskog kako bi mogla bolje odgovarati na potrebe građana, odnosno lokalne zajednice.
Cilj projekta je učinkovitija organizacija i koordinacija te financiranje amaterskih udruga te jačanje kapaciteta njihovih članova. Na ovaj način vodstvo udruga bolje će se nositi s izazovima koje iziskuje poznavanje velikog broja propisa kojih se moraju pridržavati u svom radu, od nacionalnih do onih na razini EU. Nadalje, ojačat će se kapaciteti za primjenu IKT alata, što je i bio jedan od vodećih motiva za prijavu ovog projekta.
„Ponosna sam na ovaj, drugi po redu, projekt jaskanskih udruga koji će se sufinancirati sredstvima Europske unije. Dok je cilj projekta Sa STEMom raSTEMo edukacija ponajprije najmlađih, projekt Zajednica za zajednicu usmjeren je ljudima koji već imaju puno iskustva, a na ovaj će način nadograditi svoja znanja i kompetencije“, istaknula je predsjednica Zajednice Nikolina Ribarić, ujedno i zamjenica jaskanskog gradonačelnika.
„Dodanu vrijednost ovom projektu daje i činjenica da će na njemu biti zaposlena osoba s invaliditetom, što zaista opravdava naziv Zajednica za zajednicu“, dodala je Ribarić.
Ukupna vrijednost projekta je 455.221,38 kuna te je u punom iznosu financiran iz europskih fondova, slijedom prijave na poziv Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice. Partner projekta je Centar za kulturu Jastrebarsko gdje će i biti organizirane edukativne aktivnosti za sudionike.
P.A.