Usvojen prvi proračun Grada Jastrebarskog u eurima

Gradski vijećnici na svojoj su posljednjoj ovogodišnjoj sjednici bez rasprave usvojili proračun za 2023. godinu, prvi u eurima. Prihodi, a shodno tome i rashodi Grada Jastrebarskog i proračunskih korisnika planiraju se u iznosu od 30 milijuna eura, odnosno više od 225 milijuna kuna

Najvažnije aktivnosti odnose se na nastavak započetih EU projekata, a financijski i građevinski svakako je najzahtjevniji projekt Obnove i revitalizacije dvorca Erdödy, potom i obnova zgrade Gradskog muzeja, kao i sanacija nerazvrstanih cesta i ulica oštećenih u potresu. Među strateškim projektima koji će se pripremati ističu se projekti vodoopskrbe i odvodnje, priprema projekata uvođenja sustava javnog prijevoza u prigradskim naseljima, izgradnje novog dječjeg vrtića i centra za upravljanje rizicima.
Gradonačelnik Zvonimir Novosel obavijestio je gradske vijećnike kako je u tijeku priprema projekta za opremanje dvorca Erdödy, a time se otvaraju i mogućnosti za dodatne sadržaje.

-Prostor dvorca bi uz posjetiteljski i interpretacijski centar, restoran i turističke sadržaje mogao biti obogaćen i glazbom učenika Glazbene škole, što je i bila naša prva želja, istaknuo je gradonačelnik. Naime, u trenutku prijave projekta obnove dvorca to nije bilo moguće jer je projektom energetske obnove Glazbene škole bilo uvjetovano da ta zgrada 5 godina zadrži funkciju. U tom je trenutku jedino preseljenje gradske uprave odgovaralo propozicijama europskog natječaja.
“No, zbog raznih administrativnih prepreka, početak radova na obnovi dvorca počeo je kasnije od očekivanog, a time smo se približili roku do kojeg Glazbena škola ne smije mijenjati adresu. Intenzivno pripremamo projekt opremanja dvorca za prijavu na natječaje i nadamo se dobrom ishodu!“, dodao je Novosel.
Još jedan veliki projekt sufinanciran europskim sredstvima bliži se svome kraju, a time će u rad biti pušten pročistač otpadnih voda.
-Ulaskom u Europsku uniju, obvezali smo se prihvatiti i europske direktive koje nam nameću nove obaveze. Pročišćavanje otpadnih voda jedna je od njih koja donosi različite benefite, krenuvši od zaštite okoliša do zdravlja ljudi, ali podrazumijeva i nove obaveze, kroz cijene novih usluga, istaknuo je direktor Voda Jastrebarsko d.o.o. Mario Brnabić.
Brnabić je istaknuo kako je ovim projektom, koji je Grad Jastrebarsko završio među prvima u Hrvatskoj, podignuta vrijednost svakog pojedinog zemljišta i nekretnine, što je najveći benefit za građane. Osim toga izgrađena je kanalizacijska mreža na koju će biti priključeno 97% građana, a asfaltirano je i više od 32 kilometra prometnica.


-Kroz medije možemo pratiti kako Vlada RH poziva gradove da ne dižu cijenu vode zbog povećanja troška električne energije, no moram pojasniti kako je kod nas drugačija situacija. Naime, uređaj koji puštamo u rad je na trećem stupnju pročišćavanja i on će generirati dvostruko veću potrošnju električne energije, ako uzmemo u obzir Vladinu mjeru. Nakon 1. travnja ukupna će potrošnja električne energije biti 8 puta veća od dosadašnje, pojasnio je Brnabić.  Na temelju svih izračuna i mišljenja Vijeća za vodne usluge, cijena vode rast će za 5 kuna po kubnom metru, što uključuje nove usluge pročišćavanja i odvodnje te sva davanja i PDV. „Prijavom EU projekta obvezali smo se uvesti nove usluge, no na žalost to dolazi u vrijeme iznimno loše globalne situacije u kojoj su drastično poskupjeli svi troškovi – od benzina, željeza, betona, plastike, električne energije, plina, goriva, dakle svi oni troškovi koji utječu na formiranje cijena. Podsjećam kako je cijena posljednji put mijenjana u 2012. godini, od kada pratimo višestruka povećanja svih troškova“, dodaje.
Grad Jastrebarsko i dalje će nastaviti s politikom razvoja pa će tako od veljače privatni priključci na vodoopskrbu ili odvodnju biti besplatni. Osim toga, po završetku projekta Vode Jastrebarsko prestat će naplaćivati naknadu za razvoj, dok se priključci na odvodnju korisnika
koji su izgrađeni EU projektom aglomeracije izvode sredstvima Grada, a za kućanstva su sufinancirani u iznosu od 80 % do 100%.
Gradski su vijećnici jednoglasno usvojili i Odluku o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada za koju je proveden postupak prethodnog savjetovanja u trajanju od 30 dana, sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom. Zakonom je, naime, propisano da cijenu javne usluge čini cijena za količinu predanog miješanog komunalnog otpada (tzv. varijabilni dio) i cijena obvezne minimalne javne usluge (tzv. fiksni dio).
-Zbog usklađenja sa Zakonom o gospodarenju otpadom, ali i zbog novonastalih troškova sakupljanja i odvoza biootpada na kućnom pragu, slijedom detaljne analize predložena je cijena fiksnog dijela, i to za korisnika kućanstvo u iznosu od 54,59 kn uvećano za PDV te za korisnika koji nije kućanstvo u iznosu od 90,62 kn uvećano za PDV (uz umanjenje cijene za neprofitne organizacije i to za 20,00 kn uvećano za PDV). U iznos fiksnog dijela ulaze i stavke poput odvoza glomaznog otpada, trošak mobilnog reciklažnog dvorišta i reciklažnog dvorišta te odvoz biootpada, pojasnila je pročelnica Irena Strmečki.

Iznos varijabilnog dijela ovisi o količini predanog miješanog komunalnog otpada, odnosno broja pražnjenja spremnika pa će građani odvajanjem otpada moći utjecati na cijenu, a Grad Jastrebarsko u pregovorima je s koncesionarom kako bi ugovorio što bolje uvjete i smanjio opterećenje za građane.
“I nadalje vodimo brigu o najosjetljivijim skupinama, pa će odvoz otpada za staračka kućanstva (kućanstva u kojima su sve osobe starije od 65 godina a prihodi im po članu kućanstva ne prelaze iznos od 3.000,00 kn mjesečno) biti sufinanciran s 50%, a za korisnike zajamčene minimalne naknade s 90% cijene”, zaključuje pročelnica i dodaje je da je koncesionar dužan u roku od 3 mjeseca od donošenja Odluke donijeti cjenik usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada za koji je dužan ishoditi suglasnost gradonačelnika, kada će se ispuniti uvjeti za primjenom nove Odluke.
Gradonačelnik Novosel istaknuo je kako Grad Jastrebarsko nastoji braniti poskupljenja proračunom u predškolskom odgoju, u troškovima javne rasvjete, održavanja komunalne infrastrukture i ulaganja u nju, u vatrogastvu, sportu i kulturi.


-Osim što u tu svrhu osiguravamo proračunska sredstva, trudimo se ostvariti i sufinanciranje iz drugih izvora, pa smo tako ostvarili potporu Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade za održavanje i razvoj predškolskog odgoja i obrazovanja, a u Proračunu za sljedeću godinu osigurat će se dodatna sredstva i za sufinanciranje obrta dadilja. Bez dodatnog opterećenja za građane provest ćemo postupak zamjene cjelokupne javne rasvjete LED rasvjetom što će donijeti velike uštede u potrošnji električne energije, a uskoro nas očekuje i potpisivanje ugovora o dodjeli znatnih sredstava Fonda solidarnosti za obnovu prometnica, naglasio je gradonačelnik. „No, postoje i sektori u kojima proračun ne bi trebao utjecati na konačnu cijenu usluge, već je ona propisana Zakonom, a to su vodoopskrba i zbrinjavanje otpada, pa je regulacija cijena na žalost neizbježna“, zaključuje gradonačelnik.

P.A.