Postavljeni spremnici za sakupljanje otpadnih jestivih ulja

Na području Jastrebarskog postavljeni su spremnici za sakupljanje otpadnih jestivih ulja, što je ponovni iskorak u čuvanju okoliša i zdravlja ljudi, kao i poticanju visokokvalitetnog recikliranja s ciljem ponovne uporabe ove vrijedne sirovine

Spremnici su postavljeni na tri lokacije na području Jastrebarskog, i to :
•u sklopu zelenog otoka u naselju Cvetković,
•u sklopu zelenog otoka na Trgu Ljube Babića,
•u Ulici F. Tuđmana 75 A i B.

Spremnike je od predstavnika trgovačkog društva BIO-GORIVA d.o.o. Miroslava Kosa preuzela pročelnica Upravnog odjela za imovinsko-pravne poslove, komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Irena Strmečki.
Trgovačko društvo BIO-GORIVA d.o.o. financiralo je postavu spremnika te je zaduženo za njihovo redovito pražnjenje, odvoz i zbrinjavanje sirovine.
Pravilnim odlaganjem otpadnih jestivih ulja rasterećuje se kanalizacija, komunalno odvođenje otpadnih voda, kao i instalacije i cjevovodi u domaćinstvu.
Najlakši način sakupljanja u kućanstvu jest ulijevanje otpadnog jestivog ulja u korištenu plastičnu bocu. Kada se boca napuni, potrebno ju je dobro zatvoriti i odložiti u specijalizirani spremnik na najbliže dostupnoj lokaciji. U spremnike je dopušteno odlaganje: korištenog ulja za kuhanje i pokvarenog ulja kojem je istekao rok trajanja. Nije dopušteno odlaganje: motornog ulja i maziva, majoneze, masti, maslaca i raznih umaka te ostalih tekućina, otpada i kemikalija.
Podsjetimo kako je Grad Jastrebarsko među prvim gradovima koji su na svom području postavili zelene otoke, mjesta na kojima građani mogu odlagati pojedine vrste otpada, a građanima je omogućen i besplatan odvoz glomaznog otpada na kućnom pragu.
Na području Grada nalaze se ukupno 32 lokacije s nadzemnim i polupodzemnim spremnicima. Također, Grad Jastrebarsko osigurao je funkcioniranje mobilnog reciklažnog dvorišta postavljenog tijekom godine na 30 lokacija u gradskim naseljima, kako bi stanovnicima tih naselja bilo dostupnije odvojeno odlaganje pojedinih vrsta otpada.
P.A.