Započela izgradnja prometnica u jaskanskoj Gospodarskoj zoni


Projekt je vrijedan gotovo 13 milijuna kuna, a cilj ulaganje u poslovnu infrastrukturu i privlačenje novih investicija u Jastrebarsko.

Započela je izgradnja prometnica S3, S4 i T10 u Gospodarskoj zoni Jalševac koje će omogućiti pristup uređaju za pročišćavanje otpadnih voda koji je dio najvećeg gradskog projekta, također sufinanciranog europskim sredstvima.

Na taj način dodatno se ulaže u poslovnu infrastrukturu, što je ključno za privlačenje novih investicija u Jastrebarsko. Realizacijom projekta omogućit će se otvaranje pristupa neiskorištenom zemljištu i povećanje površina namijenjenih za poduzetništvo te će se tako izravno doprinijeti stvaranju povoljnog okruženja za unaprjeđenje poduzetničkih aktivnosti.

Projektom će se izgraditi 760,20 metara prometnica sa svom potrebnom infrastrukturom, ukupne površine koridora od 15.076,00 m². U provedenom postupku javne nabave za izvođenje radova ekonomski najpovoljniju ponudu dostavilo je trgovačko društvo STRABAG d.o.o. iz Zagreba. Sami radovi su započeli nakon uvođenja u posao 11. listopada, a ugovoreni rok za izvođenje iznosi 180 kalendarskih dana.

Projekt se provodi u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., a vrijedan je 12.970.144,05 kuna. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj u iznosu od 11.024.622,44 kuna, dok je Grad Jastrebarsko uložio vlastita sredstva u iznosu od 1.945.521,61 kuna.
P.A.