Zadaća Grada je osigurati što bolje uvjete u novom sustavu vodoopskrbe

Jaskanski gradski vijećnici na svojoj su 5. sjednici jednoglasno iskazali podršku gradonačelniku za podnošenje prijedloga za ocjenu suglasnosti s Ustavom Republike Hrvatske Zakona o vodnim uslugama.

Navedenim je Zakonom Vlada, naime, naložila pripajanje postojećih javnih isporučitelja vodnih usluga na pojedinim uslužnim područjima.
Gradonačelnik Zvonimir Novosel informirao je vijećnike o sastanku koji je inicirao i koji je 25. veljače ove godine održan u Jastrebarskom, a kojem su prisustvovali predstavnici brojnih gradova i općina. Na sastanku su gradonačelnici i načelnici podržali prijedlog za podnošenje prijedloga za ocjenu suglasnosti određenih članaka Zakona o vodnim uslugama s Ustavom RH, a naknadno su interes za podnošenje prijedloga iskazale i druge jedinice lokalne samouprave.

-Moramo otvoreno pojasniti građanima kako je Vlada donijela Uredbu o uslužnim područjima te kako je ovaj Zakon već na snazi. S jedne strane, već se nekoliko godina na legitiman i zakonit način borimo protiv nepravde koja nam je svima nanesena, a koju ovom inicijativom pokušavamo ispraviti, barem u najvažnijim točkama. No, s druge strane, svjesni smo rokova koje nam Zakon propisuje za pripajanje društvu preuzimatelju, to je Vodovod i odvodnja d.o.o., Zagreb, koje bi trebalo biti okončano do 8. srpnja ove godine, pa stoga moramo odgovorno raditi i na tome da ishodimo najbolje uvjete za Jastrebarsko i zadržimo najveću moguću razinu samostalnosti u upravljanju vodom, istaknuo je gradonačelnik Novosel.
Jedan od prigovora Zakonu je da o imovini javnih isporučitelja vodnih usluga, konkretno o imovini društva Vode Jastrebarsko d.o.o., odlučuje skupština društva, odnosno gradonačelnik. -Nije logično da Gradsko vijeće odlučuje o projektima manje vrijednosti, a o ovom životno važnom projektu za Grad Jastrebarsko u kojem se radi o imovini vrijednoj 80-ak milijuna kuna, uz još 100 milijuna kuna iz europskih fondova, ne, pojasnio je direktor Voda Jastrebarsko d.o.o., Mario Brnabić.
-Ovo je vrlo zahtjevna tema o kojoj nastojimo kontinuirano i otvoreno komunicirati s građanima jer će se promjene zasigurno dogoditi. Naime, Vlada radi i na donošenju Uredbe kojom će se regulirati način izračuna cijene vode te ćemo vidjeti na koji način će ovo važno pitanje biti regulirano. Postoje neodgovorni pojedinci koji plaše građane s enormnim povećanjima cijena vode, no mi se borimo da na području Jastrebarskog ne dođe do toga, dodao je gradonačelnik i obrazložio kako je cijena jaskanske vode valorizirana kroz EU projekt, a slijedom toga ona će uključivati i naknadu za pročišćavanje kao nove usluge.

Vijećnici su upoznati s izvješćem o potvrdi Grada Jastrebarskog kao povoljnog poslovnog okruženja obnovom BFC SEE certifikata. Izvješće je podnio prof.dr.sc. Saša Drezgić iz Centra za lokalni ekonomski razvoj Ekonomskog fakulteta u Rijeci te naglasio kako je Grad
Jastrebarsko među najbolje ocijenjenim gradovima uopće, a u postupku recertificiranja ostvario je iznimnih 95,33%.
Aktualni sat otvorio je mnoge teme, među kojima i izgradnju škole u Jastrebarskom koja se provlači već dugi niz godina. Gradonačelnik je izvijestio kako je na njegovu inicijativu od strane Zagrebačke županije potpisan Sporazum temeljem kojeg će Grad, po procjeni vrijednosti zemljišta, isto darovati Županiji te da se nada da je to prvi konkretan korak koji će omogućiti prijavu ovog projekta na natječaje u najavi.
Što se tiče projekta obnove i revitalizacije dvorca Erdödy u Jastrebarskom, gradonačelnik je istaknuo kako je ishođena građevinska dozvola te je u tijeku izrada troškovnika pa slijedi provođenje postupka javne nabave.
Svečanu prisegu položili su novi gradski vijećnici, Milan Frkonja koji će zamijeniti Marka Kosa i Lidija Šerić, umjesto Ignaca Smetka, a među važnijim odlukama koje su usvojene svakako su Odluka o donošenju II. izmjena i dopuna DPU „Mačekova – Zdihovačka“ u Jastrebarskom kojom se osigurava veća površina za izgradnju dječjeg vrtića te Odluka o izradi VII. izmjena i dopuna DPU „Sjeverni dio centra Jastrebarskog“.
Vijećnici su usvojili i izvješće gradonačelnika za prethodno razdoblje te izvješća o poslovanju i financijsko izvješće trgovačkog društva Vode d.o.o. Jastrebarsko, kao i godišnja izvješća o radu Gradskog društva Crvenog križa Jastrebarsko i Sportske zajednice Grada Jastrebarskog.
P.A.