Za bolju povezanost unutar Gospodarske zone

Jaskanska Gospodarska zona među najrazvijenijima je u Hrvatskoj, a Grad kontinuirano ulaže u njezin daljnji razvoj, koristeći pritom i sredstva europskih fondova.

Značajna investicija svakako je gotovo 13 milijuna kuna vrijedan EU projekt izgradnje prometnica u Gospodarskoj zoni (S3, S4 i T10) prema pročistaču otpadnih voda, gdje se radi prema planu.

Do kraja prošle godine izvedeni su svi zemljani radovi do posteljice nasipa, iskop na projektiranom ulazu za UPOV, kao i radovi na glavnom kanalu oborinske odvodnje. Osim radova na izgradnji prometnice, projekt će uključiti i ugradnju infrastrukture vodovoda, odvodnje te elektro – kabelskih instalacija. Ukupna površina koridora izgrađene prometne i komunalne infrastrukture bit će 15.076,00 m2.

Sami radovi su započeli nakon uvođenja u posao krajem listopada prošle godine, a očekivani završetak građevinskih radova je krajem travnja.
Podsjetimo, realizacijom ovog projekta omogućit će se otvaranje pristupa neiskorištenom zemljištu i povećanje površina namijenjenih za poduzetništvo te će se tako izravno doprinijeti stvaranju povoljnog okruženja za unaprjeđenje poduzetničkih aktivnosti.

Projekt se provodi u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., a vrijedan je 12.970.144,05 kuna. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj u iznosu od 11.024.622,44 kuna, dok je Grad Jastrebarsko uložio vlastita sredstva u iznosu od 1.945.521,61 kuna.
P.A.