VJEŽBE ZA DRŽAVNU MATURU

I ove godine Centar za kulturu Jastrebarsko organizira provođenje vježbi za državnu maturu.

Organiziramo vježbe iz hrvatskog jezika, engleskog jezika, biologije, kemije, fizike i matematike, u trajanju od 50 sati.
Vježbe iz hrvatskog i engleskog jezika i matematike počele bi 15. studenog 2021. godine, a vježbe iz ostalih predmeta krenule bi u siječnju 2022. godine.

Cijena Vježbi za državnu maturu iznosi 1.200,00 kn po predmetu, a Grad Jastrebarsko, kao i do sada, sufinancira svaki predmet s po 200,00 kn te će za polaznike stvarna cijena iznositi 1.000,00 kn. Ukupan iznos se može platiti u 8 mjesečnih obroka.
Pripreme će se odvijati kroz tjedan (ili vikendom) ovisno o potrebama i mogućnostima prijavljenih polaznika, a raspored će biti poznat nakon formiranja skupina i održanog sastanka.
Prijaviti se možete na: 01/6281-126, prijave@czk-jastrebarsko.hr ili osobno u Centru za kulturu Jastrebarsko, Dr. F. Tuđmana 9, 10450 Jastrebarsko.
CZK