Uz Jastrebarsko, još 15 gradova i općina podnijelo prijedlog Ustavnom sudu za pravedniji sustav vodoopskrbe


Grad Jastrebarsko, zajedno s još 15 gradova i općina iz cijele Hrvatske, podnio je prijedlog Ustavnom sudu za ocjenu ustavnosti Zakona o vodnim uslugama. Ovaj su prijedlog, uz Jastrebarsko, potpisali i gradovi Cres, Mali Lošinj, Donja Stubica, Hvar, Stari Grad, Krapina, Križevci, Ogulin, Pregrada, Slatina, Sveta Nedelja, Valpovo i Samobor te općine Sućuraj i Jelsa.

Naime, naglasivši kako je voda interes građana, a ne politike, gradonačelnik Jastrebarskog Zvonimir Novosel odlučio je u svrhu zaštite ustavom zajamčenih prava pokrenuti postupak za ocjenu suglasnosti spornih odredaba Zakona o vodnim uslugama s Ustavom te predložiti da se osporavane odredbe Zakona ukinu ili ponište. Zatražio je podršku kolega načelnika i gradonačelnika, a velik odaziv čelnika jedinica lokalne samouprave, neovisno o političkim opcijama kojima pripadaju, potvrđuje kako je pitanje vodoopskrbe za građane iznimno važno.
-Želimo voditi konstruktivnu, opravdanu i utemeljenu borbu za prava svojih građana koja su narušena donošenjem politički obojene Uredbe o uslužnim područjima. Treba istaknuti kako je Vlada već donijela navedenu Uredbu i kako je ovaj Zakon već na snazi, iako se protiv nepravde borimo već nekoliko godina na legitiman i zakonit način. Stoga je cilj naše inicijative ispraviti je, barem u najvažnijim točkama, ističe Novosel.
U prijedlogu koji je podnesen Ustavnom sudu osporavaju se odredbe članka 88. i 89. Zakona o vodnim uslugama. Jedinicama lokalne samouprave je, naime, država naložila pripajanje velikog broja postojećih javnih isporučitelja vodnih usluga na pojedinim uslužnim područjima, i to običnom većinom danih glasova na skupštinama društava, vrijeđajući pritom odredbe Zakona o trgovačkim društvima koje za takve odluke propisuju najmanje tri četvrtine danih glasova, kao i ustavno jamstvo prava vlasništva.
Zbog toga se od Ustavnog suda traži privremena obustava radnji koje se poduzimaju na temelju osporavanih odredaba tog Zakona jer bi njihovim izvršenjem mogle nastupiti teške i nepopravljive posljedice.
Podsjetimo, s prvim danima ove godine na snagu je stupila Vladina Uredba o uslužnim područjima kojom se na području cijele Hrvatske uspostavljaju tzv. uslužna područja. Konkretno, umjesto dosadašnjih 190 isporučitelja vodnih usluga, uspostavit će se 41 uslužno područje s jednim isporučiteljem, odnosno skoro 5 puta manje. Uredbu koja je stupila na snagu 8. siječnja treba provesti do 8. srpnja ove godine.
O ovoj je temi bilo riječi i na posljednjoj sjednici jaskanskog Gradskog vijeća na kojoj su vijećnici jednoglasno iskazali podršku gradonačelniku za ovu inicijativu.
-Zajedno s drugim gradovima i općinama želimo ispraviti nepravde koje Vladina Uredba propisuje, no svjesni smo i rokova koje nam Zakon propisuje za pripajanje društvu preuzimatelju, to je Vodovod i odvodnja d.o.o., Zagreb, a koje bi trebalo biti okončano do 8. srpnja ove godine, pa stoga moramo odgovorno raditi i na tome da ishodimo najbolje uvjete za Jastrebarsko i zadržimo najveću moguću razinu samostalnosti u upravljanju vodom, istaknuo je pritom gradonačelnik Novosel. „Nije logično niti da Gradsko vijeće odlučuje o projektima manje vrijednosti, a o ovom životno važnom projektu za Grad Jastrebarsko u kojem se radi o vlastitoj imovini vrijednoj 80 – ak milijuna kuna, uz još 100 milijuna kuna iz europskih fondova, ne“, dodao je Novosel.
Vlada radi i na donošenju metodologije kojom će se regulirati način izračuna cijene vode pa na ovo, za građane možda i najvažnije pitanje, odgovor tek čekamo.
P.A.