Usvoji znanja da šteta bude manja u Jastrebarskom

Kampanja “Usvoji znanja da šteta bude manja” održat će se u organizaciji Ravnateljstva civilne zaštite MUP-a RH u Jastrebarskom, u subotu 23. ožujka od 10 do 13 sati, na parkiralištu kod Glazbene škole, Ul. Zrinsko Frankopanska

Ravnateljstvo civilne zaštite provodi kampanju Usvoji znanja da šteta bude manja, osmišljenu u sklopu europskog projekta Na putu do smanjenja rizika od katastrofa, a kroz koju je u 2023. godini educirano više od 2500 učenika u 21 hrvatskom gradu (sjedištima županija i gradu Zagrebu). Ove godine, kampanja se širi i na ostale gradove kako bi djecu, prije svega učenike osnovnih i srednjih škola, ali i studente, nastavnike i građane upoznali s rizicima poput potresa, poplave i erozije, kao i prijetnjama i neočekivanim situacijama s kojima se mogu susresti. Istovremeno će dobiti informacije kako i sami mogu doprinijeti smanjenju rizika od katastrofa te se upoznati s ulogom i opremom operativnih snaga sustava civilne zaštite – Državnom intervencijskom postrojbom civilne zaštite, vatrogascima, hitnom pomoći, HGSS-om, Hrvatskim Crvenim križem, Hrvatskom udrugom za obuku potražnih pasa, Bespilotnim sustavima u kriznim situacijama.

Za djecu će biti organizirane raznolike aktivnosti, od prezentacije opreme operativnih snaga sustava civilne zaštite i demonstracije rada s robotom, dronovima i termovizijskom kamerom, učenja tehnika pružanja prve pomoći i oživljavanja, a moći će i isprobati simulator potresa, sudjelovati u zabavnim kvizovima i poligonima, spuštati se u pojasu za evakuaciju ili sudjelovati u natjecanju spretnosti u spašavanju osoba. Kroz edukativne modele potresa, poplave i erozije tla naučit će kako smanjiti takve rizike, a vodiči potražnih pasa upoznat će ih sa svojim vjernim pomagačima – ljubimcima i načinom dresure.

RCZ