U zdravlje treba ulagati više i bolje!

Mjerenjem šećera i krvnog tlaka građanima, Gradsko društvo Crvenog križa Jastrebarsko obilježilo je Svjetski dan zdravlja

Naime, 7. travnja 1948. godine osnovana Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) te se od tada svake godine na taj dan obilježava Svjetski dan zdravlja s ciljem stavljanja naglaska na određenu zdravstvenu temu.

Građanima se pridružio i gradonačelnik Zvonimir Novosel koji je istaknuo kako Grad u okviru svojih mogućnosti i nadležnosti nastoji poboljšati zdravstvene usluge, no osnivač jaskanskog Doma zdravlja, Zagrebačka županija, treba ulagati puno bolje i više.
-Iako Grad još od 2014. godine sufinancira rad ortopedske, kirurške i otorinolaringološke ordinacije, a od ove godine i internističke, učestalo zaprimamo primjedbe naših građana koji nisu zadovoljni uslugom zdravstvene skrbi. Žalosti me što nadležni u Zagrebačkoj županiji ne prepoznaju svoju odgovornost!, ističe gradonačelnik.

Podsjetimo, prošle godine na Svjetski dan zdravlja gradonačelnik je uputio otvoreno pismo županu kojim mu prenosi nezadovoljstvo građana i traži odgovarajuće mjere za bolje funkcioniranje primarne zdravstvene zaštite. Pomaci do danas nisu vidljivi.
P.A.