U tijeku izgradnja automatske meteorološke postaje

Državni hidrometeorološki zavod gradi novu automatsku meteorološku postaju na području Jastrebarskog, točnije u blizini reciklažnog dvorišta

Riječ je o postaji opsega mjerenja klimatološke postaje na kojoj će senzori mjeriti smjer i brzinu vjetra, temperaturu i relativnu vlažnost zraka u meteorološkom zaklonu, tlak zraka, količinu oborina, visinu snijega, vrstu oborina te temperaturu zraka na 5 cm visine.
Postaja se gradi kao dio Projekta modernizacije meteorološke motriteljske mreže u RH METMONIC. Više o projektu: https://shorturl.at/zLY08.

P.A.