U Jaski počinje s radom internistička ordinacija

Grad Jastrebarsko nastavlja sufinancirati rad triju ambulanti unutar Doma zdravlja, a uz ortopedsku i kiruršku te otorinolaringološku ordinaciju, od ove godine to je i internistička ordinacija. Ona bi s radom trebala krenuti u veljači.

U podizanje standarda sufinanciranjem rada navedenih ambulanti Grad će uložiti 80 tisuća kuna, iako je zdravstvena zaštita u nadležnosti Zagrebačke županije. „Zauzvrat“ Grad traži bolju uslugu za svoje građane te zadovoljavajuće funkcioniranje primarne zdravstvene zaštite.
-Iako Grad još od 2014. godine sufinancira rad ortopedske, kirurške i otorinolaringološke ordinacije, učestalo zaprimamo primjedbe naših građana koji nisu zadovoljni uslugom zdravstvene skrbi. To mora riješiti Zagrebačka županija što smo u nekoliko navrata i tražili od župana, a mi činimo sve što možemo da poboljšamo zdravstvenu uslugu u našem gradu. Nadam se da će i nadležni u Županiji shvatiti da je to njihova zadaća, istaknuo je gradonačelnik Novosel.
Podsjetimo, u travnju prošle godine gradonačelnik je uputio otvoreno pismo županu kojim mu prenosi nezadovoljstvo građana i traži odgovarajuće mjere za bolje funkcioniranje primarne zdravstvene zaštite. Pomaci do danas nisu vidljivi.
Nadalje, slijedom upita gradske vijećnice Željke Božić na prošloj sjednici Gradskog vijeća, gradonačelnik je uputio i dopis županijskom Zavodu za javno zdravstvo od kojeg traži uvođenje punkta za PCR testiranje u Jastrebarskom.
-Grad stoji na raspolaganju za svu organizacijsku pomoć i podršku, no kvalitetna zdravstvena skrb među glavnim je boljkama u našoj Županiji. Zdravstveni sustav u jaskanskoj ambulanti najvećim dijelom počiva na vrijednim djelatnicima koji snose najveći teret, osobito u vrijeme pandemije u kojem se nalazimo. Njima treba od srca zahvaliti, dodaje gradonačelnik.
P.A.