Turistička signalizacija za smještajne objekte na području grada Jastrebarskog

Turistička zajednica grada Jastrebarskog poziva sve obveznike smještajnih objekta u Jastrebarskom za dostavom zahtjeva za postavljanje turističke signalizacije.
Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje prijava turističkih dionika koji djeluju na području grada Jastrebarskog za postavljanje turističke signalizacije.
Na Javni poziv mogu se javiti sve zainteresirane osobe i osobe koje ispunjavaju uvjete za postavljanjem turističke signalizacije, kao i one osobe koje nemaju odgovarajuću turističku signalizaciju do objekta u kojem se pruža usluga ugostiteljskih usluga u smještajnim objektima.
Turističkim dionicma u smislu ovog Javnog poziva smatraju se: smještajni objekti, a gospodarsku aktivnost obavljanju na području grada Jastrebarskog.
Uvjeti koje pravne ili fizičke osobe koje se javljaju na Javni poziv moraju zadovoljiti su sljedeći:
-da se radi o pravnoj ili fizičkoj osobi koja ima svoje sjedište, prebivalište ili podružnicu, pogon, objekt u kojem se pruža usluga i slično na području grada Jastrebarskog, koja trajno ili sezonski ostvaruje prihod pružanjem ugostiteljskih usluga u smještajnim objektima
-da se radi o pravnoj ili fizičkoj osobi koja plaća turističku članarinu i turističku pristojbu Turističkoj zajednici Grada Jastrebarskog.
Prijavitelji su obvezni dostaviti:
•Zahtjev / prijavnica (potpisana i skenirana), koja se nalazi u prilogu ovog Javnog poziva
• Rješenje o odobravanju pružanju ugostiteljskih usluga u smještajnim objektima
• Dokaz o upisu u sudski, obrtni ili drugi odgovarajući registar
• Potvrdu Porezne uprave o stanju duga, odnosno potvrdu o plaćanju obveze dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje
• Potvrdu Porezne uprave da imaju podmirene obveze prema Gradu Jastrebarskom
• Potvrdu Porezne uprave da imaju podmirene obveze prema Turističkoj zajednici grada Jastrebarskog
Prijavom na poziv smatra se ispunjena i dostavljena dokumentacija navedena u točki III. Poziva. Dokumentaciju je potrebno dostaviti putem e-maila na info@tzgj.hr ili osobno u ured Turističke zajednice Grada Jastrebarskog na adresi: Vladka Mačeka 2 (radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 08 sati do 16 sati), najkasnije do 1. svibnja 2021. godine.
Sve dodatne informacije i upite možete dobiti na e-mail petra.masnec@tzgj.hr
Petra Masnec