Sredstvima Europske unije sanirat će se klizište u Prilipju

Gradu Jastrebarskom odobren je novi EU projekt, a na jesen kreću radovi na sanaciji klizišta u naselju Prilipje

 Naime, uslijed potresa u prosincu 2020. godine, aktivirano je klizište u Prilipju koje se nalazi u samom naselju, u neposrednoj blizini obiteljskih kuća.
Grad Jastrebarsko prijavio je projekt sanacije klizišta na javni poziv Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja te mu je odobren ukupan iznos od 1,7 milijuna kuna iz Fonda solidarnosti Europske unije.
U tijeku je priprema projektne dokumentacije i ishođenje građevinske dozvole, a rok završetka projekta je svibanj sljedeće godine.
Osim klizišta u Prilipju, postoji još nekoliko aktivnih klizišta na području grada Jastrebarskog, a za njihovu sanaciju izrađuje se potrebna dokumentacija.

P.A.