SPRINT-intenzivne pripreme za državnu maturu

 

Centar za kulturu Jastrebarsko organizira intenzivne pripreme za državnu maturu ”SPRINT”

”SPRINT” je osmišljen kao intenzivna vježba provjere znanja maturanata kroz rješavanje ispita s prethodnih državnih matura uz stručnu analizu.
Intenzivne pripreme iz engleskog jezika će se održavati od 26. svibnja do 01. lipnja 2022. godine u tri raspoloživa termina, po dva školska sata, u dogovoru s polaznicima.
Intenzivne pripreme iz hrvatskog jezika će se održavati od 17. do 20. lipnja 2022. godine, po dva školska sata, u dogovoru s polaznicima.
Intenzivne pripreme iz matematike i fizike će se održavati u lipnju, u dogovoru s profesoricom.
Cijena intenzivnih priprema ”SPRINT” iznosi 500,00 kn.
Svi zainteresirani se mogu prijaviti putem telefona 01/6281-126 ili putem elektroničke pošte: prijave@czk-jastrebarsko.hr najkasnije do 25. svibnja 2022. godine.

CZK