Sportaši ovogodišnji laureati Grada

Posebno priznanje gradonačelnik Zvonimir Novosel dodijelit će u ovoj godini mladoj sportašici Niki Markulin koja je dobila poziv za nastup u kadetskoj reprezentaciji Hrvatske i to u dva sporta, judu i rukometu

Iz područja sporta je i ovogodišnji dobitnik Nagrade za životno djelo Franjo Stojković, dok su dobitnici Nagrada Grada Udruženje obrtnika Jastrebarsko, UHBDDR ogranak Jastrebarsko i Šahovski klub Jaska. Potvrdili su to gradski vijećnici na svojoj 9. sjednici, gdje se posebna rasprava na inicijativu vijećnika Nedeljka Bujana vodila o mogućnosti da građani budu zakinuti za potporu za sanaciju šteta od elementarne nepogode, odnosno tuče koja se dogodila u lipnju.

Pojasnimo, dijelove grada Jastrebarskog pogodilo je nevrijeme 2. lipnja, a već idućeg dana, nakon obilaska terena, gradonačelnik je od župana zatražio proglašenje elementarne nepogode. Ona je i proglašena 7. lipnja i to za područje katastarskih općina Čeglje, Gornja Kupčina, Slavetić, Domagović, Petrovina i Volavje. Stanovnici navedenih naselja mogli su prijaviti štetu Povjerenstvu za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Grada Jastrebarskog u roku od 8 dana, zaključno s 15. lipnja. Gradsko povjerenstvo trebalo je potom u roku od 15 dana od proglašenja elementarne nepogode unijeti u sustav Registar šteta zaprimljene prve procjene šteta, a isto je učinilo 23. lipnja.
Državno povjerenstvo za procjenu šteta odbilo je, nadalje, zahtjev Grada Jastrebarskog za dostavom podataka prve procjene šteta uz obrazloženje kako su podaci dostavljeni „izvan zakonom propisanog roka“, a protiv takvog zaključka Državnog povjerenstva Grad Jastrebarsko podnio je prigovor pozivajući se na računanje rokova propisane Zakonom o općem upravnom postupku. Rok je, naime, počeo teći 8. lipnja, prvog dana od dana donošenja Odluke o proglašenju prirodne nepogode, a istekao 23. lipnja, prvog radnog dana koji je slijedio danu 22. lipnja koji je Zakonom određen blagdanom i neradnim danom.
Iz tog je razloga Grad Jastrebarsko Upravnom sudu podnio dvije tužbe kojima traži da se odredi Državnom povjerenstvu da prihvati kao pravodoban unos sve zaprimljene prijave prve procjene šteta u sustav Registar šteta.
Na inicijativu već spomenutog vijećnika Nedeljka Bujana, Gradsko vijeće donijelo je Zaključak kojim traži od gradonačelnika da putem punomoćnika od Upravnog suda zatraži hitno rješavanje sporova koji se vode po tužbama Grada Jastrebarskog protiv Državnog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda, a sve s ciljem zaštite interesa građana.

Gradonačelnik Zvonimir Novosel naglasio je kako je Grad Jastrebarsko siguran kako je sve napravio sukladno propisima i Zakonu, a uvjeren je i kako će to potvrditi Upravni sud. „Ukoliko Grad ovu borbu za pravdom i izgubi, naći ćemo odgovor na potrebe građana. No, pravi problem ovdje nije pitanje roka, već pitanje koliku će naknadu građani zaista dobiti, čemu svjedočimo već godinama i što je pravo pitanje s kojim se moraju pozabaviti sve razine odlučivanja“.


Vijećnici su prihvatili izvješća trgovačkih društava Ceste i Groblja d.o.o. Jastrebarsko, kao i dječjeg vrtića Radost. Prihvaćeno je i izvješće gradonačelnika za prethodno razdoblje, a donesena je i odluka o pristupanju Sporazumu gradonačelnika za klimu i energiju.


Zamjenica gradonačelnika Nikolina Ribarić objasnila je vijećnicima kako je u fazi osnivanja ogranak Centra za odgoj i obrazovanje Lug u Jastrebarskom koji bi brinuo o osobama s različitim oblicima invaliditeta i poteškoća, a trenutno se traži adekvatan prostor.

P.A.