Radovi na vanjskim pročeljima dvorca

Započeli su radovi na vanjskim pročeljima dvorca, s osobitim naglaskom na zaštiti povijesnih elemenata

Montirana je vanjska fasadna skela, a radi se na otucanju žbuke vanjskih pročelja i zidarskom uređenju otvora dvorca.

U tijeku je i konsolidacijsko injektiranje te nastavak radova na temeljenju sjevernog krila.

P.A.