Promjene u autobusnom prijevozu unutar Zagrebačke županije


Od 1. siječnja uvodi se veći broj linija i polazaka unutar Županije, bolja povezanost ruralnih područja te usklađenost s ostalim oblicima prijevoza, prvenstveno s međužupanijskim linijama i vlakom.

Zagrebačka županija objavila je vozne redove i cjenike za svih 60 definiranih autobusnih linija u šest zona koji su dostupni na JAVNA USLUGA PRIJEVOZA PUTNIKA.
Na području Jastrebarskog riječ je o linijama:
•512: Jastrebarsko – Krašić – Pribić (Kalje – Sošice)
513: Samobor – Rude – Plešivica – Jastrebarsko
514: Jastrebarsko – Klinča Sela – Stankovo
516: Klinča Sela – Slavetić – Sveta Jana

GJ