Produženi boravak mora biti dostupan i jednak za sve!

http://www.jaska.hr/images/content/v_28610.jpg

22.03.2021. Mihael Zmajlović, kandidat za župana, danas je u Ivanić Gradu najavio uvođenje standarda produženog boravka u školama Zagrebačke županije

„Nedostatak organiziranog produženog boravka u školama je činjenica. Za time postoji potreba i to znam kao i većina roditelja u Zagrebačkoj županiji. Bez obzira što postoje škole u kojima je produženi boravak organiziran uz podršku gradova i općina, još uvijek isti ne postoji u više od 50 posto škola naše županije. Rijetki si mogu priuštiti dadilje, ne žive svi blizu baka i djedova, a roditelji teško mogu ostaviti svoje dijete samo doma.“, istaknuo je Zmajlović.

http://www.jaska.hr/images/content/v_28611.jpg

Premda je produženi boravak osiguran u nekolicini županijskih i gradskih škola, na području Županije još uvijek postoji čak 21 osnovna škola koja nema uveden dnevni boravak za djecu. To ukazuje na činjenicu da sustav nije kompaktan i jednak za sve građane. Roditeljima, koji rade u drugim gradovima, potrebno je neko vrijeme da dođu kući s posla te im je bitno da su im djeca do njihova povratka dobro zbrinuta u organiziranom obrazovnom sustavu.
„Uz činjenicu da mnoga djeca u svojim školama nemaju produženi boravak, čest je slučaj da tamo gdje on i postoji nije dostupan svim roditeljima zbog visoke cijene ili je organiziran samo za pojedine razrede. Neujednačenost takve usluge govori o činjenici da Županija ne vodi brigu o svim svojim gradovima i općinama jednako te kroz takav neorganizirani sustav kažnjava mlade generacije. Kada čujem priče da mladi roditelji sa svojom djecom odlaze u veće gradove, tužan sam jer svako selo i grad živi onoliko koliko djece ima.“, naglašava Zmajlović.

http://www.jaska.hr/images/content/v_28612.jpg

Uloga je Županije da u okviru ovlasti stvara nadstandard za sve svoje stanovnike. Županija je odgovorna za sustav škola na svojem području i ako želimo imati modernu, efikasnu i naprednu Županiju, moramo daleko više ulagati u obrazovanje te imati kvalitetno organiziran obrazovni standard koji je jednak za sve. To je županija kakvu treba svako naše dijete i svaki roditelj!

SDPZŽ