Predstavljen projekt GOURMET TURIZAM – GoWine


Projektno udruženje TZ grada Jastrebarskog, TZ grada Samobora i TZ grada Sv. Ivana Zeline uz odobrenje Ministarstva turizma i sporta, uz potporu Turističke zajednice Zagrebačke županije predstavilo prvu fazu projekta Gourmet turizam – GoWine.

Samobor 26. studenog 2021. – Vinski turisti domaći i strani, žitelji Bregovite Hrvatske i svi drugi namjernici željni istraživanja vinskih cesta Zagrebačke županije od sada imaju novi alat koji im olakšava pronalaženje i put do omiljenih vinskih destinacija.

Kao prva faza projekta Gourmet turizam, koji podrazumijeva usku projektnu suradnju više turističkih zajednica u cilju zajedničkog provođenja aktivnosti usmjerenih razvijanju turističkog proizvoda i promociji destinacije, napravljena je karta vinskih cesta u nakladi od 5.000 primjeraka, zatim web stranica www.gowine.hr , osmišljen pripadni logotip i proizvedena aplikacija za interaktivnu virtualnu šetnju kroz vinske ceste.
Web stranica www.gowine.hr i pripadna interaktivna karta na jednom mjestu omogućavaju pregled svih članica triju vinskih cesta s područja Zagrebačke županije, dostupnost njihovih direktnih kontakata, kao i navigaciju do svake od vinarija.


Marinka Zubčić Mubrin, direktorica TZ grada Sv. Ivan Zelina i koordinatorica projekta: „Zagreb i Zagrebačka županija čine prostor kroz koji tijekom jedne godine prođe velik broj posjetitelja, poslovnih i turista, a i domicilno stanovništvo za vikend destinaciju često odabire vinske ceste Zagrebačke županije. Stoga smo Martina Paladina direktorica TZ grada Samobora, Petra Masnec, voiteljica TZ grada Jastrebarskog i moja malenkost odlučile proizvesti interaktivni alat koji bi na jednom mjestu omogućio brži pronalazak željene lokacije te objedinjeni i cjeloviti popis destinacija. U prvoj fazi projekta smo se posvetile vinskim cestama naše županije, a u drugoj slijede smještajni i ugostiteljski objekti te seoska domaćinstva. Projektom smo uspostavile podlogu za integrirano upravljanje gourmet turizmom s ciljem stvaranja prepoznatljivog turističkog destinacijskog proizvoda za koji vjerujemo da će biti dobar poticaj konkurentnosti turizma Zagrebačke županije. Smanjivanjem rascjepkanosti informacija i obimnijim pregledom gourmet ponude našeg kraja posjetiteljima olakšavamo odluku, a vinarima i drugim turističkim djelatnostima otvaramo nove poslovne prilike.”
TZGJ