Potreba izjednačavanja epidemioloških mjera za sportske treninge i probe udruga kulturno umjetničkog amaterizma

Hrvatski sabor kulture smatra kako je daljnjom obustavom održavanja svih amaterskih kulturno-umjetničkih programa i proba od strane Stožera civilne zaštite RH nastavljena diskriminacija udruga kulturno-umjetničkog amaterizma u odnosu na amaterske sportske udruge kojima je dopušteno održavanje amaterskih sportskih natjecanja i treninga na otvorenom

Hrvatski sabor kulture svjestan je ozbiljnosti posljedica širenja bolesti COVID-19 u Hrvatskoj pa iz tog razloga u svom zahtjevu prema Stožeru civilne zaštite RH ne traži dopuštenje održavanja kulturno-umjetničkih izvedbi, programa i manifestacija za udruge kulturno-umjetničkog amaterizma, a što je trenutnim mjerama omogućeno amaterskim sportskim udrugama na otvorenom (natjecanja), jer time ne želi doprinijeti širenju bolesti COVID-19.
No jednako tako smatra da je neophodno radi održivosti udruga kulturno-umjetničkog amaterizma, kojima je onemogućen rad već više od četiri mjeseca, dozvoliti im održavanje proba na otvorenim prostorima na način da pritom ne smije doći do kontakta između članova i u skladu s propisanim epidemiološkim mjerama i posebnim preporukama i uputama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Na ovaj način izjednačile bi se epidemiološke mjere za sportske treninge s onima za probe udruga kulturno-umjetničkog amaterizma.
Treba podsjetiti da je ovaj cjelokupni kulturni sektor bio u obustavi svoga djelovanja i u vrijeme kada nije bio prisutan vrhunac trećeg vala epidemije bolesti COVID-a 19, odnosno početkom ožujka kada su se smanjivale protuepidemijske mjere za mnoge druge djelatnosti.
Upravo zato sada treba promišljati, raspravljati i zagovarati ovu temu, kako bi kada to prilike dopuste i prođe vrhunac trećeg vala epidemije, udruge kulturno-umjetničkog amaterizma mogle nastaviti s radom, jer ukoliko se nastavi daljnja obustava ovog sektora, a što je za pretpostaviti da će biti nastavljena u trajanju od cijele 2021. godine shodno opisanoj dosadašnjoj praksi, ove će udruge biti prisiljene na likvidaciju.
Likvidacija ovih udruga bit će njihov neminovan potez jer tijekom sveukupne sedmomjesečne obustave rada ovih udruga (od ožujka do svibnja 2020. i od 28. studenoga 2020. do danas) za njihove potrebe nije osmišljena niti provedena niti jedna mjera nadoknade dijela ili svih plaćenih fiksnih troškova koje su one imale i to za najam poslovnih prostora, režijske troškove, knjigovodstveni servis i bankarske usluge, a nisu ih uspjele platiti zbog ne prikupljenih donacija kao posljedice neodržavanja svojih programa te značajno umanjenog financiranja od strane jedinica lokalne samouprave.
Štoviše za udruge kulturno-umjetničkog amaterizma nije osigurana niti potpora za očuvanje radnih mjesta za radnike s kojima imaju sklopljen ugovor o radu, a koje su primjerice ostvarile udruge sportske rekreacije što je dovelo do nejednakog radnopravnog statusa hrvatskih državljana u kulturi i sportu.

HSK