Po prvi put online prijave za stipendiste

Temeljem Odluke o stipendiji Grada Jastrebarskog, gradonačelnik je za školsku/akademsku 2022./2023. godinu raspisao Natječaj za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima s područja grada Jastrebarskog

Za školsku/akademsku 2022./2023. godinu, Grad Jastrebarsko dodjeljuje najviše 17 stipendija za učenike drugog i višeg razreda srednjih škola, od toga do 7 stipendija prema kriteriju izvrsnosti i do 10 stipendija prema socijalnom kriteriju.
Za studente se dodjeljuje najviše 11 stipendija, od toga do 5 stipendija prema kriteriju izvrsnosti i do 6 stipendija prema socijalnom kriteriju.
Učenici, odnosno studenti ne smiju biti ponavljači jednog od razreda srednje škole, odnosno godine studija, i moraju biti mlađi od 21 godine, a studenti od 26 godina.
Osim navedenog, uvjet za stipendiju prema kriteriju izvrsnosti je da su učenici i studenti prve godine studija završili svaki od prethodnih razreda srednje škole s prosjekom ocjena od najmanje 4,50, a studenti viših godina, svaku od prethodnih godina studija s prosjekom ocjena od najmanje 4,00, dok je za stipendiju prema socijalnom kriteriju uvjet da im ukupni prosječni neto prihod po članu obitelji u prethodna tri mjeseca ne prelazi 100 % neoporezivog dijela mjesečne plaće prema propisima Republike Hrvatske.
Stipendija se dodjeljuje za 10 mjeseci, a isplata je retroaktivna, od 1. rujna 2022. godine. Stipendija za učenike iznosi 600,00 kuna mjesečno, a za studente 1.000,00 kuna mjesečno.
Natječaj traje 20 dana od dana objave na oglasnoj ploči i Internet stranici Grada Jastrebarskog, a prijave za dodjelu stipendije, dostavljaju se na adresu: ’’Grad Jastrebarsko, Trg J. J. Strossmayera 13, 10450 Jastrebarsko, s naznakom „Natječaj za dodjelu stipendije Grada Jastrebarskog“ ili na e-mail adresu: maja.gornik@jastrebarsko.hr ili putem elektronske prijave na internetskoj stranici Grada Jastrebarskog, www.jastrebarsko.hr, link za prijavu: https://som-natjecaj.eu.
Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendije, koji utvrđuje Komisija za dodjelu stipendije Grada Jastrebarskog, bit će objavljen na oglasnoj ploči Grada Jastrebarskog u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendije.

GJ