Obavijest o organiziranom odvozu božićnih drvaca


Po završetku božićno-novogodišnjih blagdana, u razdoblju od 10. do 12. siječnja, djelatnici gradske tvrtke Ceste Jastrebarsko d.o.o., u suradnji s Gradom, organizirano će na području grada i prigradskih naselja gdje za to ne postoji mogućnost samozbrinjavanja dotrajalih božićnih drvaca prikupljati ista te ih zatim propisno zbrinuti.

Molimo sve građane Jastrebarskog koji za to imaju mogućnost, da drvca zbrinu u svojim dvorištima za vlastite potrebe ili da ista osobno dovezu u Reciklažno dvorište na adresi Matije Gupca bb i u radnom vremenu:
pon-sri-pet od 08:00 – 15:00 sati,
uto-čet od 12:00 – 19:00 sati,
subotom od 09:00 – 14:00 sati.

Sve one koji nemaju gore navedene mogućnosti molimo da božićna drvca odlože na javnu zelenu površinu ispred vlastitog dvorišta, na način da ista ne ometaju promet niti zaklanjaju prolaz pješacima. Sav prikupljeni materijal biti će propisno zbrinut.
Molimo građane da drvca ne odbacuju u okoliš, ne odlažu u spremnike za preostali miješani komunalni otpad niti u spremnike za odvojene vrste otpada, kao niti na mjesta koja nisu predviđena za tu namjenu, na čemu unaprijed zahvaljujemo. Nakon isteka gore navedenih termina, završava i organizirani odvoz božićnih drvaca.
GJ