Novi korak u digitalizaciji jaskanske gradske uprave

Jaskanske udruge od sad će se moći prijavljivati na javne pozive za sufinanciranje njihovih programa i elektronski.

Uvedena je, naime, aplikacija SOM SUSTAV koju već mogu koristiti prijavitelji na Javni poziv za sufinanciranje projekata, programa i manifestacija u kulturi u ovoj godini. Jučer je pristigla i prva on-line prijava.
Javni poziv za sufinanciranje projekata, programa i manifestacija u kulturi otvoren je do 15. prosinca ove godine ili do utroška sredstava koja su planirana u iznosu od 350 tisuća kuna.
U procesu je digitalizacija svih javnih poziva i natječaja Grada, što će uvelike olakšati prijavu udrugama i korisnicima potpora. Elektronski će se moći prijaviti i učenici te studenti koji apliciraju za gradske stipendije.
Na ovaj način korisnici će lakše aplicirati svoje programe i projekte, a dugoročno se promiče i ekološki pristup Grada Jastrebarskog u poslovanju, ukidanjem opsežne papirologije.
Nastavak je ovo digitalizacije gradske uprave, a najveća pogodnost koju svojim građanima Grad Jastrebarsko nudi svakako je korištenje GIS sustava kojim su svi javni podaci lako pretraživi i pregledni.
Cjelokupno poboljšanje učinkovitosti poslovanja lokalne samouprave utemeljeno je na korištenju IKT i integriranih pametnih rješenja, a Grad Jastrebarsko u tu svrhu donio je Strategiju razvoja pametnog grada.
P.A.