Nova cikloturistička odmorišta u našem gradu

Nakon nabave električnih bicikala, izgradnje moderne garaže za najam istih, označavanja biciklističkih ruta u duljini od 256 kilometara po cijelom jaskanskom kraju te implementacije aplikacije Jaska Bike, cikloturistička odmorišta novi su ulog u razvoj jaskanskog cikloturizma

Na informativnim pločama koje su postavljene u sklopu ovih odmorišta, biciklisti, ali i prolaznici mogu saznati sve informacije o biciklističkim rutama, duljini istih, vremenu vožnje, kao i težini same staze.
Cikloturističko odmorište park Erdödy
Kao polazišna točka, a ujedno i završna točka svih 8 biciklističkih staza, uređeno je atraktivno cikloturističko odmorište neposredno uz park Erdӧdy i spremište za električne bicikle. Smještaj i lokacija ovog odmorišta pruža turistima višestruki dodatni sadržaj i mogućnost razgledavanja atraktivnih spomenika prirodne i kulturne baštine, s obzirom da je park Erdӧdy zaštićeni spomenik parkovne arhitekture, a u kojem se ujedno nalazi i zaštićeni spomenik kulturne baštine, dvorac Erdӧdy. Odmorište je opremljeno info tablom na kojoj se nalaze sve relevantne informacije o svim biciklističkim stazama na području grada, postavljena je klupa u obliku grozda, stalak za bicikle i ostali sadržaji (stalak za pumpu, koš za otpatke).

Cikloturističko odmorište Plešivica I
Nalazi se na atraktivnoj lokaciji na obroncima Plešivice i udaljeno svega 50m od glavnog ulaza Plešivica u park prirode Žumberak – Samoborsko gorje, visoko vrijedno i zaštićeno područje prirodne baštine. Pored odmorišta prolazi čak 5 biciklističkih staza, i to: staza vizura, staza tradicije, staza kamena, staza vina i staza prirode. Posebnost ovog odmorišta, odnosno njegov dodatni sadržaj cjelokupnoj cikloturističkoj ponudi ogleda se u tome što se nalazi na samoj ruti Plešivičke vinske ceste, jedne od turističke najatraktivnije vinske ceste Zagrebačke županije na kojoj se nalazi 30-tak vinara te pruža turistima i vrhunski eno gastronomski doživljaj. Na odmorištu je postavljena info tabla na kojoj se nalaze sve relevantne informacije o svim biciklističkim stazama na području grada, klupa, stalak za bicikle i ostali sadržaji (stalak za pumpu, koš za otpatke).

Cikloturističko odmorište Hrastje Plešivičko I
Odmorište je smješteno na samom ulazu u prigradsko naselje Hrastje Plešivičko, okruženo prekrasnim šumskim krajolikom i uz kojeg prolazi čak 5 biciklističkih staza, i to: staza vizura, staza kamena, staza vode, obiteljska staza te staza baštine. Odmorište je opremljeno klupom u obliku grozda, nadstrešnicom za cikloturiste, stalkom za bicikle i ostalim sadržajima (stalak za pumpu, koš za otpatke), postavljena je info tabla na kojoj se nalaze sve relevantne informacije o svim biciklističkim stazama na području grada.
Troškovi uređenja i opremanja odmorišta te usluge stručnog nadzora u iznosu od 423.366,18 kuna, financirani su od strane Ministarstva turizma i sporta RH u iznosu od 231.000,00 kuna, od strane Zagrebačke županije u iznosu od 150.000,00 kuna, dok je ostatak sredstava osigurao Grad Jastrebarsko.


U zadnjih nekoliko godina, Grad Jastrebarsko uložio je znatna sredstva u razvoj cikloturističke infrastrukture na području grada. Tako je prometnom signalizacijom označeno ukupno 256 km biciklističkih ruta/staza na području grada, izgrađeno je moderno i automatizirano spremište za električne bicikle u neposrednoj blizini parka dvorca Erdödy u Jastrebarskom, namijenjeno iznajmljivanju e-bicikala putem automatiziranog Nextbike sustava naplate te razvijena mobilna aplikacija Jaska Bike sa informacijama i prikazom svih biciklističkih ruta. Aplikaciju možete preuzeti ovdje (play store) ili ovdje (app store).

Navedenim će se projektom kroz unapređenje cikloturističke infrastrukture u značajnoj mjeri potaknuti razvoj cikloturizma na širem području grada te omogućiti razvoj cjelokupne destinacijske ponude i povećanje turističke potrošnje, prije svega na Plešivičkoj vinskoj cesti.
Podsjetimo, temeljem potpisanog Sporazuma o partnerstvu između Zagrebačke županije i Grada Jastrebarsko, u lipnju 2019. godine Zagrebačka županija kao nositelj projekta, prijavila je projekt „Uređenje i opremanje cikloturističkih odmorišta na području grada Jastrebarskog“ na Javni poziv Ministarstva turizma „Program razvoja javne turističke infrastrukture u 2019. godini“, 3. Javna turistička infrastruktura u funkciji razvoja aktivnog turizam, za uređenje cikloturističkih odmorišta/vidikovca na cikloturističkim rutama. Projekt je obuhvatio uređenje i opremanje cikloturističkih odmorišta na 3 lokacije na području grada Jastrebarskog.
GJ