Najvećom investicijom u povijesti Jaske očuvat će se pitka voda

Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Jastrebarskom napreduje prema planu. Dio je to projekta poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Jastrebarsko.

Građevinski radovi završeni su na svim objektima, kao i radovi na zasebnom objektu odvodnog kanala s ispustom u recipijent. Trenutno se izvode radovi na infrastrukturi kojom se povezuju objekti postrojenja u funkcionalnu cjelinu.
Strojarski i elektro radovi dodatno se zaoštravaju, a najintenzivnije se radi na ugradnji opreme postrojenja usporedno na trima objektima. Oprema se tehnološka zgrada u kojoj se odvija proces mehaničkog predtretmana i prijema septike, kao i dio postrojenja zadužen za obradu mulja u kojem se ugrađuje oprema objekta dehidracije i ugušćivača mulja. Do sada je već dovršeno opremanje SBR bazena s popratnim objektima egalizacije, tehnološke vode i stabilizacije mulja, na kojima se trenutačno izvodi vodena proba, a slijede elektro radovi.
U nadolazećim danima započet će završni građevinski radovi na manipulativnim površinama i uređenju okoliša dok strojarski i elektro radovi prelaze u fazu pojedinačnih funkcionalnih ispitivanja ugrađene opreme, odnosno posljednju fazu prije probnog rada uređaja.

Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Jastrebarsko najveća je investicija u povijesti Jastrebarskog u okviru koje su već krajem prošle godine završeni radovi na izgradnji i rekonstrukciji mreže vodoopskrbe i odvodnje. Različiti radovi izvodili su se na području 15 naselja – Cvetkovića, Čabdina, Domagovića, Donje Reke, Donjeg Desinca, Drage Svetojanske, Gornje Reke, Gornjeg Desinca, Hrašća, Izimja, Jastrebarskog, Jurjevčana, Novaka Petrovinskih, Prhoća i Volavja. Tijekom projekta otvoreno je ukupno 18 gradilišta te je izgrađeno više od 40 kilometara kanala i kolektora, zajedno s crpnim stanicama, vodospremama, retencijskim bazenima i kišnim preljevima. Nakon polaganja vodovodnih i kanalizacijskih cijevi, izvedeni su i radovi sanacije i asfaltiranja prometnica. Ukupno je asfaltirano više od 32 kilometra prometnica, od čega su za oko 26 kilometara osigurana sredstva iz proračuna Grada Jastrebarskog.
-Najveća investicija u povijesti naše Jaske omogućit će nam očuvanje zaliha kvalitetne i čiste pitke vode. Voda je već danas najveće prirodno bogatstvo, a na ovaj način sačuvat ćemo je za generacije koje dolaze. S ovom investicijom dugoročno će se povećati kvaliteta života u našem gradu i okolnim naseljima. Koristim priliku da građanima zahvalim na razumijevanju koje su pokazali tijekom izvođenja radova, osobito onima koji su živjeli i radili u zoni radova te zajedno s nama strpljivo čekali njihov završetak, znajući što on znači za naš kraj, izjavio je Zvonimir Novosel, gradonačelnik Jastrebarskog.

Radove na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda u vrijednosti 43,7 milijuna kuna s PDV-om izvodi zajednica ponuditelja koju čine poduzeća Riko d.o.o. i Hidroinženjering d.o.o. iz Ljubljane, odabrana na javnom natječaju. Radovi obuhvaćaju projektiranje UPOV-a i ishođenje potrebnih dozvola, gradnju uređaja, provedbu potrebnih testova i pokusni rad te provedbu tehničkog pregleda. Uređaj će biti koncipiran na trećem stupnju pročišćavanja otpadnih voda koji podrazumijeva strožu obradu komunalnih otpadnih voda primjenom tehnologije sekvencijalnog šaržnog reaktora (SBR) za biološko pročišćavanje i aerobne stabilizacije mulja.
GJ