Krenula izgradnja biciklističko-pješačkih staza na GG1

Započeli su radovi u sklopu projekta Izgradnja i modernizacija biciklističko – pješačkih staza na jednoj od najprometnijih gradskih prometnica, vrijedni gotovo 14 milijuna kuna.

Osim samih staza, uredit će se zelena infrastruktura i izgraditi odmorišta, a cilj ovog projekta je povećanje sigurnosti pješaka i biciklista, ali i daljnje ulaganje u modernu gradsku infrastrukturu. Naime, nakon uređenja ovo će biti prva pametna ulica u Jastrebarskom u kojoj će biti postavljeni svjetlosni prometni znakovi, mjerači brzine kretanja vozila i druga prometna rješenja.

Grad Jastrebarsko među vodećim je gradovima po povlačenju sredstava EU fondova, a potporu je ostvario i za ovaj projekt.
Točnije, ukupna vrijednost projekta je 13.834.637,27 kuna, od čega odobrena sredstava iz EU fondova iznose 7.674.798,14 kuna. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda. Projektom je obuhvaćena izgradnja infrastrukture u dužini od 3,65 km na glavnoj gradskoj prometnici GG1 koja uključuje izgradnju i modernizaciju biciklističko – pješačkih staza, biciklističkih odmorišta, ali i radove elektroinstalacija te pripreme za DTK, uspostave led rasvjete, hortikulturno odnosno krajobrazno uređenje zelenih površina, kao i rotora na dionici GG1 jug te implementacije moderne prometne signalizacije.
Projekt je prijavljen na Poziv na dostavu projektnih prijedloga „ITU – Sustav biciklističkih staza Urbane aglomeracije Zagreb“ KK.07.4.2.18 Ministarstva regionalnog razvoja i fondova europske unije. Projekt se provodi u okviru Operativnog programa konkurentnost i kohezija RH 14-20, prioritetna os 7 Povezanost i mobilnost, specifični cilj 7ii2 Povećanje broja putnika u javnom prijevozu (Grad Jastrebarsko).
Sami radovi na izgradnji vrijedni su oko 11,7 milijuna kuna, a isti se planiraju završiti u roku od godine dana.
P.A.