Kreće obnova drvoreda i šetnica u najljepšem hrvatskom perivoju

Grad Jastrebarsko nastavlja s uređenjem perivoja dvorca Erdödy, a u sklopu revitalizacije obnovit će se i šetnica bijelog bora

Za taj je projekt ostvareno sufinanciranje iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u iznosu od 398.168,43 Eura, što čini ukupno 77,81% iznosa, dok će ostatak osigurati Grad Jastrebarsko. Konkretno, riječ je o obnovi šetnice s obostranim drvoredom bijelog bora u perivoju oko dvorca Erdödy u Jastrebarskom, a projektom je obuhvaćena i zona zelenila na otocima parkovnog jezerca/ribnjaka.
Drvored bijelog bora (Pinus sylvestris), kombiniran s crnim borom (Pinus nigra), koji se proteže uz dio Ulice I.B. Mažuranić jedini je sačuvani autentični drvored parka Erdödy. Osim značaja koji ima u prostorno-oblikovnom artikuliranju južne granice parka, te kao dio šireg koncepta zelene infrastrukture grada, izuzetno je važan i kao element memorije mjesta.
Današnji izgled drvoreda pokazuje njegovu potpuno narušenu strukturu zbog uklanjanja većeg broja bolesnih i oštećenih stabala. Preostala tabla također su značajno narušenog vitaliteta, kao i zeleni fond zone parkovnog jezerca/ribnjaka s manjim otocima.
Predloženim rješenjem uklonit će se postojeći dotrajali borovi i strukturirati novi drvored, a na otocima parkovnog jezerca također se predviđa uklanjanje bolesnih i oštećenih stabala uz nadomjesnu sadnju te orezivanje krošnji stabala koja se zadržavaju.
U sklopu radova uredit će se i pješačka staza uz južnu granicu parka te travnjaci, a predviđene su i edukativne i informativne aktivnosti za građane.
Podsjetimo kako je Grad Jastrebarsko prije 10-ak godina  krenuo s obnovom i uređenjem te je park ponovo zasjao u punom sjaju, a prošle je godine prema mišljenju krajobraznih arhitekata proglašen najljepšim parkom u Hrvatskoj.
Ovo zeleno srce Jastrebarskog i omiljeno mjesto svih Jaskanaca zaštićeni je spomenik vrtne arhitekture, s gotovo 40 različitih biljnih vrsta i oko 1.000 primjeraka, a u njegovo održavanje i obnovu kontinuirano se ulaže.

P.A.