Kožić za svake izbore Jaskancima obećava novu školu

Župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić, koji se ponovo kandidira na lokalnim izborima, jučer je obišao novi parking kod osnovne škole i ponovno obećao izgradnju nove osnovne škole u Jastrebarskom.

Izgradnjom novog parkirališta kod jaskanske osnovne škole prestale su muke roditelja koji dovoze svoju djecu na nastavu. Treba reći da su za izgradnju parkinga najviše zaslužne zamjenica župana Nadica Žužak, i smijenjena županijska pročelnica Mirela Katalenac, koje su se cijelo vrijeme zalagale za izgradnju parkinga i tražile da se novac osigura u proračunu Županije za 2020. godinu, što je na kraju županijska skupština i prihvatila.
Kožić se ovom prilikom ponovno osvrnuo na izgradnju nove škole u Jaski i među ostalim rekao kako nije upitno treba li Jaski nova škola, ali škola za jednosmjensku nastavu, a ne dvosmjensku koju je inicirao Grad. Čekam da gradonačelnik Novosel Županiji da suglasnost za projektiranje, rekao je novinarima Kožić.

Da podsjetimo, Grad Jastrebarsko je uputio Županiji i županu Kožiću Sporazum kojim se obvezuje da će Županija izgraditi školu. Sklapanjem Sporazuma kojim bi se regulirala međusobna prava i obveze Grada kao vlasnika nekretnine na kojoj će se škola graditi i Županije kao osnivača škole, sasvim je opravdana i razumljiva aktivnost u provedbi određenog projekta. Sličan Sporazum Kožić je potpisao s Gradom Sveta Nedelja, ali s Jaskom očito nije htio. Kožić sada prije izbora ponovno obećava Jaskancima školu jer mu je potrebna njihova podrška na predstojećim izborima.
Na pitanje našeg novinara što je s obilaznicom u Volavju i Petrovini, Kožić je rekao da je buduća obilaznica ucrtana u prostornom planu, ishođena je lokacijska dozvola, a sada slijedi parceliranje čestica i otkup zemljišta te izrada glavnog projekta. Projekt gradnje krenut će početkom iduće godine, a radovi će trajati 3 godine, rekao je Kožić. Hoće li doista biti tako ili je i to samo još jedno Kožićevo predizborno obećanje, pokazat će vrijeme.
I.K.