Konstituirano Gradsko vijeće


U velikoj dvorani Centra za kulturu sinoć je održana konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća Jastrebarsko na kojoj je za novog predsjednika Vijeća izabran Leon Bastašić (SDP), a za njegove zamjenike, Milenko Kordić (HSU) i Andrej Krlin (HDZ).Nakon održanih lokalnih izbora sinoć je održana i prva, konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća Jastrebarsko na kojoj su vijećnici položili prisegu. U novom sazivu Gradsko vijeće ima 15 vijećnika. Većinu od 8 vijećnika u Gradskom vijeću ima koalicija SDP-HSU, iz koje su u Vijeće ušli, Domagoj Šlat, Leon Bastašić, Milenko Kordić, Valentina Jagunič, Ignac Smetko, Marko Kos, Nedjeljko Bujan i Jadranka Domjančić. HDZ u Gradskom vijeću ima 4 vijećnika a s njihove liste u Vijeće su ušli, Andrej Krlin, Matej Jambrović, Božidar Hrvoj i Robert Gomerac. Hrvatska seljačka stranka, treća stranka po broju dobivenih glasova na izborima ima jednu vijećnicu, i to nositeljicu liste Željku Božić. Koalicija Nezavisna lista SK, Most i Zeleni Forum ima također jednog vijećnika. S liste u Vijeće je izabran Boris Klemenić, koji je svoj mandat stavio u mirovanje a umjesto njega u Vijeću je Anđelko Reparinac. I kandidacijska lista grupe građana ima jednog vijećnika, a u Vijeće je izabran nositelj liste Michael Sharp.Sve točke dnevnog reda, a odnose se uglavnom na biranje odbora vijećnici su prihvatili jednoglasno, tako da je prva sjednica protekla u zelenom tonu, odnosno zelenim listićima koje vijećnici koriste kod glasanja.
I.K.