Još jedna potvrda Gradu Jastrebarskom – nagrada za pametno upravljanje gradom

Gradu Jastrebarskom dodijeljena je nagrada za pametno upravljanje na summitu moderne uprave, a prema procjeni Instituta za poslovnu izvrsnost, poduzetništvo i održive sustave te Sveučilišta Sjever

 Grad Jastrebarsko istaknuo se ekološkom osviještenošću, što uključuje parametre poput postotka ulične rasvjete koja je obnovljena, pročišćavanja otpadnih voda, opskrbljenosti građana pitkom vodom, ali i pametnog praćenja sustava vodoopskrbe.
Pametan grad u današnjem smislu nije samo onaj grad koji u svom poslovanju koristi digitalne i moderne tehnologije, već i grad koji planira i promišlja o rješenjima kojima će očuvati svoje resurse za budućnost. Ulaganja u infrastrukturu, kvalitetu vode i okoliš naši su prioriteti, stoga me veseli što to prepoznaju i struka i investitori, a vjerujem i naši građani“, ističe gradonačelnik Zvonimir Novosel.
Sve svjetiljke javne rasvjete zamijenjene su nedavno u Jastrebarskom energetski učinkovitim LED svjetiljkama, što je omogućilo kako financijske, tako i energetske uštede, ali i veću razinu i mogućnost upravljanja sustavom.
U Jastrebarskom je, nadalje, nedavno završen i veliki projekt poboljšanja vodno – komunalne infrastrukture aglomeracije Jastrebarsko vrijedan gotovo 22,5 milijuna eura. Stanovnici su dobili cjelovitu vodoopskrbnu mrežu, pouzdan sustav odvodnje te uređaj za pročišćavanje otpadnih voda baziran na naprednom trećem stupnju pročišćavanja, a s puštanjem uređaja u rad provodi se i proces priključivanja svih novih korisnika na kanalizacijsku mrežu. Postignuta je i efikasnost očitanja potrošnje vode na području grada ugradnjom uređaja za daljinsko očitanje na postojećim mjernim mjestima te ušteda troškova u odnosu na klasično očitanje, potrebno vrijeme i ljudske resurse za provedbu tog posla.
Ulaže se i u očuvanje kvalitete zraka, i to sustavom za informativno praćenje, putem mjernih senzorskih stanica koje osim kvalitete zraka mjere i razinu buke te meteorološke parametre poput temperature i vlažnosti zraka, tlaka zraka te smjer i brzinu vjetra.
Naš kraj obiluje prirodnim ljepotama, izvorima čiste vode i dobrom kvalitetom zraka. Promišljajući i planirajući o rješenjima kojima ćemo to očuvati, brinemo i o nasljeđu generacija koje tek dolaze, a koje od malih nogu učimo brizi i poštovanju prema prirodi i okolišu“, dodaje gradonačelnik Novosel.
Grad Jastrebarsko svakako odlikuje pametno upravljanje; s uspostavom i razvojem web geo-informacijskog sustava započeo je još 2014. godine, a sam sustav zbog svog tehničkog rješenja ima dugotrajan karakter. Uvidjevši nebrojene prednosti i koristi ovakvog sustava, koji sublimira sve podatke na jednom mjestu uz istovremeno upravljanje istima kroz kreirana informatička rješenja pojedinačnih poslovnih procesa, Grad je od implementacije WebGISa evidentirao sve nekretnine u svom vlasništvu te većinu nekretnina kojima upravlja na svom području, a kontinuirano se ažurira baza komunalne infrastrukture. Sustav je otvoren i građanima koji putem njega mogu dobiti uvid u brojne dokumente i planove.
Priprema se i projekt uvođenja sustava javnog prijevoza što je jedan od glavnih strateških projekata Grada Jastrebarskog za buduće razdoblje, a putnici bi se prevozili električnim autobusima, u skladu s usmjerenjem Grada.
Sve ovo doprinijelo je i ponovnom uvrštavanju Jastrebarsko na listu „gradova budućnosti“ koju je nedavno objavio ugledni časopis Financial Times.

P.A.