Jednoglasno usvojen rebalans gradskog proračuna

Na sjednici Gradskog vijeća održanoj u utorak, 26. rujna jednoglasno su usvojene druge izmjene gradskog proračuna za ovu godinu u kojima su  među ostalim osigurana dodatna sredstva u obrazovanju, sportu, vatrogastvu, te za sufinanciranje troškova stanovanja mladim obiteljima

Bez veće rasprave jednoglasno su usvojene sve točke dnevnog reda 14. sjednice Gradskog vijeća Jastrebarskog na kojoj je glavna tema bila rebalans gradskog proračuna kojima se prihodi smanjuju za 12.792.837,00 eura, te sada iznose ukupno za ovu godina 28.088.000,00 eura.

Rashodi se povećavaju za nešto više od milijun eura i pokrit će se viškom sredstava iz prethodnih godina. Najveći razlog smanjenju prihoda je taj što se Grad neće morati ove godine kreditno zaduživati za izvođenje radova na uređenju dvorca Erdödy, rekla je u obrazloženju pročelnica za financije Ivana Španić.


U svom obraćanju vijećnicima gradonačelnik Novosel istakao je kako se ovim izmjenama proračuna vodilo najviše računa o poboljšanju socijalnih prava građana i korisnika proračuna.
-Izmjenama proračuna dižemo veliki broj prava naših korisnika pa smo tako osigurali dodatnih 15 tisuća eura za subvenciju dadilja a financiranje pomoćnika u nastavi povećava se za 7.500 eura. Sredstva za novu jedinicu produženog boravka u Petrovini i povećanje sredstava za postojeće dnevne boravke djece iznosi 15.000, a sufinanciranje troškova stanovanja mladim obiteljima za 19.000 eura. Za povećanje plaća djelatnicima Glazbene škole Jastrebarsko osigurano je dodatnih 11 tisuća, a za redovan rad vatrogasaca 26.000 eura. Dotacije sportu povećavaju se za 22 tisuće eura, a za Zimsku igraonicu i Advent u Jaski osigurane su još 42. tisuće eura. Obnova dvorca Erdödy ide dalje a u sanaciju prometnica na cijelom području grada uloženo je povijesnih 11 milijuna eura u jednoj godini, istakao je gradonačelnik Novosel.


Gradski vijećnik Anđelko Reparinac, iskoristio je ovu priliku da se u ime vatrogasaca i mještana Donjeg Desinca zahvali gradonačelniku  i pročelnici  Nadici Žužak, što su uvažili njegov prijedlog za adaptacijom dvorane i krova na vatrogasnom domu u Donjem Desincu. Naime, u travnju ove godine Grad se je prijavio na javni natječaj Zagrebačke županije s projektom “Adaptacija dvorane i krova vatrogasnog doma u Donjem Desincu” u vrijednosti od 90 tisuća eura. Zagrebačka županije odobrila je 38.500, a ostatak od 50 tisuća eura osigurao bio Grad Jastrebarsko.


Gradski vijećnik Domagoj Šlat, predložio je pak Zaključak kojim bi Gradsko vijeće na jednoj od narednih sjednica kao tematsku točku uvrstilo raspravu o osvjetljavanju čvorišta na izlazu Jastrebarsko na autocesti Zagreb-Rijeka koje već više desetljeća muči građane našega grada i sve ostale sudionike koji noću prometuju autocestom u pravcu Jastrebarskog. Na sjednicu bi se pozvali i predstavnici Hrvatskih autocesta u čijoj je nadležnosti ovaj problem kako bi vijećnici, ali i svi građani dobili istinite i potpune informacije o statusu ovog projekta i rokovima njegove realizacije. Zaključak je jednoglasno prihvaćen.

Na sjednici Gradskog vijeća  prihvaćeno je i izvješća o radu Gradonačelnika Grada Jastrebarskog za razdoblje siječanj – lipanj 2023., prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o provedbi Plana Upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Jastrebarskog za 2022. godinu, te prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o upravljanju javnim sportskim građevinama

I.K.