Javni poziv vlasnicima nekretnina

Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije priprema izgradnju dijela županijske ceste ŽC 3102 od državne ceste u Petrovini do Volavja

Temeljem Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade proveden je postupak osiguranja dokaza o stanju i vrijednosti nekretnina te se na temelju izrađenih nalaza i mišljenja sudskih vještaka za graditeljstvo, i procjenu nekretnina te procjenu poljoprivrednog zemljišta i agronomiju, vlasnicima u svrhu rješavanja imovinsko pravnih odnosa objavljuje sljedeća Opća Ponuda.
Pozivaju se vlasnici ili suvlasnici nekretnina na kojima se planira gradnja dijela županijske ceste ŽC 3102 da se pisanim putem očituju o objavljenoj ponudi na adresu Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije, Remetinečka cesta 3, ili putem e-pošte na adresu: izvlastenja@zuczg.hr sa naznakom “odgovor na ponudu k.o. Volavje” u roku od 15 dana od dana objave ove ponude.

P.A.