Jaskanski HDZ ni na ovim izborima nije poštivao “žensku kvotu”


Na predstojećim izborima za Gradsko vijeće jedino je HDZ prekršio odredbe Zakona o lokalnim izborima i Zakona o ravnopravnosti spolova, jer nije poštivao načelo ravnopravnosti spolova prilikom kandidiranja svoje liste za Gradsko vijeće Grada Jastrebarskog.

Naime, uskladu sa odredbama članka 9. stavka 3. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“, br. 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20, 37/21) i članka 15. stavka 1. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“, br. 82/08, 138/12, 69/17) prilikom utvrđivanja i predlaganja kandidacijskih lista na izborima članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, predlagatelji kandidacijskih lista (političke stranke i birači – nezavisne liste) dužni su poštivati načelo ravnopravnosti spolova i voditi računa o uravnoteženoj zastupljenosti muškaraca i žena na kandidacijskim listama koje predlažu, na način da zastupljenost jednog spola na kandidacijskoj listi ne bude niža od 40%.
Na listi HDZ-a nalazi se 12 muškaraca i 3 žene, što je samo 20% jednog spola, a trebalo je biti najmanje 6 kandidatkinja.
Poštivanje načela ravnopravnosti spolova ne utječe na pravovaljanost kandidacijskih lista u izbornom postupku, ali su Zakonom o ravnopravnosti spolova propisane prekršajne kazne, i to novčane kazne u iznosu od 40.000,00 kuna za predlagatelje na izborima za članove gradskih vijeća. Ako nadležno izborno povjerenstvo, a u ovom slučaju je to Gradsko izborno povjerenstvo Grada Jastrebarskog, u postupku kandidiranja utvrdi da pojedini predlagatelji kandidacijskih lista na izborima za Gradsko vijeće nisu poštivali načelo ravnopravnosti spolova, dužno je o tome obavijesti Državno odvjetništvo Republike Hrvatske i Pravobraniteljicu za ravnopravnost spolova koji će poduzeti zakonom propisane mjere protiv prekršitelja.
I.K.