Jaskanci ne žele opasni otpad u svom gradu


Građani i Grad Jastrebarsko od Ministarstva traže da se ispoštuje odluka Gradskog vijeća koja zabranjuje gospodarenje opasnim otpadom u našem gradu.

U organizaciji Zagrebačke županije u Centru za kulturu Jastrebarsko održano je 26. svibnja predstavljanje Stručne podloge za ishođenje okolišne dozvole za postojeće postrojenje-građevina za skladištenje opasnog otpada operatera KEMIS-TERMOCLEAN d.o.o. na lokaciji u Jastrebarskom, V. Holjevca 20. Javna rasprava održana je u radni dan i vrijeme kada je većina naših sugrađana na radnom mjestu pa se nisu mogli odazvati pozivu, što je organizatorima odmah na početku zamjerio jaskanski gradonačelnik Zvonimir Novosel, koji je i ovoga puta izrazio svoje protivljenje i naglasio kako traži da se ispoštuje odluka Gradskog vijeća koja zabranjuje gospodarenje opasnim otpadom u Jastrebarskom. Pozvao je svoje sugrađane da se u što većem broju aktivno uključe u javnu raspravu i daju svoje mišljenje u knjigu primjedbi jer je najvažnije učiniti to na propisani način. Na brojna pitanja naših sugrađana koji su prisustvovali ovoj javnoj raspravi odgovarao je direktor Kemisa koji tvrdi da tvrtka radi po svim važećim propisima i da opasnosti za građane Jastrebarskog nema.
Podsjetimo, na sjednici Gradskog vijeća održanoj 24. siječnja 2019. godine usvojene su V. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone Jalševac, kojima se na području obuhvata tog plana ne dozvoljava oporaba, sakupljanje, zbrinjavanje i druge obrade opasnog otpada. Nakon usvajanja tih planova, na zahtjev trgovačkog društva KEMIS TERMOCLEAN d.o.o., Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja provodilo je nadzor nad zakonitošću donošenja novih prostornih planova, a Grad Jastrebarsko se u predmetnom postupku i očitovao kako smatra da isti planovi nisu u koliziji s planovima višeg reda, niti s važećim Planom gospodarenja otpadom Grada Jastrebarskog. Nakon što u predmetnom postupku nisu utvrđene nepravilnosti, tvrtka KEMIS TERMOCLEAN d.o.o. podnijela je Zahtjev za ocjenu zakonitosti Prostornog plana uređenja Grada Jastrebarskog i Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone Jalševac. Međutim Visoki upravni sud Republike Hrvatske na sjednici vijeća održanoj 22. veljače 2021. godine nije našao da bi bile ispunjene pretpostavke za ocjenu zakonitosti osporavanih akata, čime je potvrđena zakonitost gradskih odluka.


Na zaprimljenu informaciju o zahtjevu za provedbu postupka ishođenja okolišne dozvole za postojeće postrojenje-građevina za skladištenje opasnog otpada, lokacija Jastrebarsko u ožujku ove godine od strane Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, nadležni upravni odjel Grada Jastrebarskog očitovao se na način da je važeća prostornoplanska dokumentacija Grada Jastrebarskog zabranjuje djelatnost oporabe, sakupljanja, zbrinjavanja i druge obrade opasnog otpada. Na navedeno očitovanje, Grad je zaprimio odgovor Ministarstva da KEMIS TERMOCLEAN d.o.o. obavlja djelatnost skladištenja opasnog otpada u postojećoj građevini za koju je već dobio potrebne dozvole te da mu u međuvremenu nije izdan nikakav akt kojim bi mu se branilo obavljanje te djelatnosti, pa da stoga nema zakonskih zapreka za vođenje postupka okolišne dozvole za postrojenje-građevina za skladištenje opasnog otpada u Jastrebarsko.


Stoga i ovim putem Grad poziva sve građani Jastrebarskog i okolnih naselja da se aktivno uključe te da svoje primjedbe na Stručnu podlogu za ishođenje okolišne dozvole za postojeće postrojenje-građevina za skladištenje opasnog otpada operatera KEMIS-TERMOCLEAN d.o.o., zaključno s 8. lipnjem upišu na adresi dr. Franje Tuđmana 47, Jastrebarsko, I. kat, gdje je u radnom vremenu građanima omogućen i javni uvidu u Stručnu podlogu ili dostave putem pošte na adresu: Zagrebačka Županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, 10 000 Zagreb, Ulica Grada Vukovara 72/V.
I.K.