Izvode se radovi na priključcima kućanstava na odvodnju

U tijeku je priključivanje na odvodnju korisnika čiji su priključci izgrađeni EU projektom aglomeracije Jastrebarsko. Priključci se izvode sredstvima Voda Jastrebarsko i Grada, a za kućanstva su sufinancirani u iznosu od 80 % do 100%

Nakon obilaska korisnika i određivanja najkraće trase priključka do kraja ovog tjedna kreće prva faza radova i to u Domagoviću i Prhoću, kao i Novakima Petrovinskim i Zagrebačkoj ulici u Jastrebarskom.
Radovi će se u drugoj fazi u drugoj polovici slijedeće godine izvoditi i u Gornjem i Donjem Izimju, Petrovini, Volavju, Gornjoj i Donjoj Reki, te Gornjem Desincu.
Na kraju projekta postotak građana priključenih na kanalizacijsku mrežu bit će 97% na mjestima gdje je izgrađena mreža odvodnje, odnosno ovim se projektom stvara novih 4.000 korisnika.
I sam uređaj za pročišćavanje otpadnih voda u pokusnom je radu, a njime će se omogućiti dodatna zaštita okoliša, zahvaljujući najmodernijoj tehnologiji i trećem stupnju pročišćavanja na kojem je koncipiran. Preuzimanje pročistača na upravljanje Voda Jastrebarsko predviđeno je do kraja ove godine.

Vode Jastrebarsko