Grad povukao 14 milijuna kuna za dodatno sufinanciranje kapitalnih EU projekata

Grad Jastrebarsko provodi velike strateške projekte koji će biti sufinancirani uz pomoć sredstava iz fondova Europske unije. No, za svaki projekt nužno je osigurati i vlastita sredstva, a upravo za to je Grad povukao dodatnih 14 milijuna kuna od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije.

Ovo će svakako pomoći prijavi i realizaciji daljnjih projekata na natječaje koji su u najavi, a čijom će se provedbom dugoročno osigurati dodatna kvaliteta života stanovnika Jastrebarskog. U planu je priprema razvojnih projekata, a među najvećima su uvođenje sustava javnog prijevoza u prigradskim naseljima, Avanturistički park Japetić, izgradnja dječjeg vrtića i centra za upravljanje rizicima te Regionalnog centra pjenušaca i vina.
Gradu je za projekt Obnove i revitalizacije dvorca Erdödy u Jastrebarskom dodijeljeno 10 milijuna kuna kojim će se sufinancirati vlastiti udio u projektu koji iznosi 23,4 milijuna kuna, dok je iz EU sredstava osigurano 49,5 milijuna kuna.
Za projekt Izgradnje i modernizacije biciklističko-pješačkih staza na glavnoj gradskoj prometnici u Jastrebarskom Gradu je dodijeljen iznos od 2,89 milijuna kuna za sufinanciranje vlastitog udjela u provedbi projekta čija ukupna vrijednost iznosi 13,83 milijuna kuna, a odobrena sredstva iz EU fondova iznose 7,67 milijuna kuna.
I za treći veliki projekt Izgradnje prometnica S3-S4-T10 u Gospodarskoj zoni Jalševac u Jastrebarskom Ministarstvo je osiguralo potporu u iznosu od 972 tisuće kuna čime je umanjen gradski dio sufinanciranja projekta koji iznosi 1,95 milijuna kuna. Za ovaj projekt odobrena EU sredstva iznose 11 milijuna kuna.
Grad Jastrebarsko usmjeren je razvoju infrastrukture i realizaciji projekata koji će dugotrajno promijeniti vizuru grada i donijeti brojne prednosti, a povlačenjem sredstava iz europskih i nacionalnih fondova, pruža primjer kako strateško planiranje i upornost donose rezultate.
P.A.