Grad Jastrebarsko spremniji za nove izazove


Grad Jastrebarsko ima za cilj transparentno i pravovremeno objavljivati i dijeliti s javnošću sve informacije koje se tiču građana i rada gradske uprave te s tim pristupom ovim putem informira građane o kadrovskim promjenama unutar Gradske uprave.

U Grad Jastrebarsko vratila se, sukladno zakonskoj proceduri, Nadica Žužak, Jaskanka s dugogodišnjim iskustvom na lokalnoj, županijskoj i nacionalnoj razini koja je prije stupanja na dužnost zamjenice župana Zagrebačke županije bila zaposlenica gradske uprave. Svojim znanjem i iskustvom doprinijet će daljnjem razvoju grada, osobito u trenutku u kojem se provode najveći projekti do sada.
S ciljem još veće transparentnosti, Grad Jastrebarsko otvorio je i Geoportal koji investitorima i građanima omogućuje cjelovit prikaz podataka, od prijave nedostataka komunalne infrastrukture, do uvida u prostorne planove i zahtjeva za izmjenama prostorno planske dokumentacije. Uvođenjem WebGIS sustava znatno se unaprijedila komunikacija s građanima i povećao broj pristiglih upita i zahtjeva.
Stoga je i u Upravni odjel za opće poslove, lokalnu i mjesnu samoupravu zaposlena nova djelatnica politološke struke koja ima dugogodišnje iskustvo u lokalnoj samoupravi i rezultate u području komunikacije i odnosa s javnošću.
Također, zbog odlaska u mirovinu i na porodiljini dopust dviju zaposlenica Upravnog odjela za financije, u radni odnos na određeno primljene su i dvije nove zaposlenice koje će obavljati poslove na tim radnim mjestima.
Budući da je zakonom smanjen broj zamjenika gradonačelnika s dva na jednoga, ukupan trošak Grada neće se bitno povećati, konkretnije ukupna masa plaća za rujan u odnosu na veljaču 2021. godine porast će za oko 3%.
I s ovim pojačanjima gradska uprava Grada Jastrebarskog po broju zaposlenih je, uzimajući u obzir proračun, broj stanovnika i površinu obuhvata grada, među brojčano manjima, dok se po broju projekata i povučenim sredstvima ubraja među najučinkovitije.
GJ