Glasaj za kulTuru

http://www.jaska.hr/images/content/v_28554.jpg

12.03.2021. Projekt kulTura nominiran je za nagradu #WSIS 2021 u kategoriji kulturne raznolikosti i identiteta, jezične raznolikosti i lokalnog sadržaja

Sada nam je potrebna vaša pomoć kako bismo kulTuru učinili još istaknutijom na ovom natjecanju koje promiče ciljeve održivog razvoja Ujedinjenih naroda.
Postupak glasanja nije lak, pa zato prilažemo upute – svaki glas se računa!

https://lnkd.in/dNCSSCx

Slijedite vezu, registrirajte se i glasajte za kulTuru do 31. ožujka odabirom ‘Baština Jaske i Črnomlja također može biti ˈcoolˈ. Za sve.’ / Nasljeđe Jaske i Črnomlja također može biti ‘cool’. Za sve’.

Petra Masnec