Dodjela novčane pomoći za oštećenja u potresu

http://www.jaska.hr/images/content/v_28502.jpg

04.03.2021. Grad Jastrebarsko raspisao je Javni poziv za dodjelu novčane pomoći za privremenu i nužnu zaštitu te popravak oštećenja nastalih u potresu na području grada Jastrebarskog

Popunjeni Obrazac za dodjelu novčane pomoći i ostala dokumentacija dostavljaju se poštom ili osobno na adresu: Grad Jastrebarsko, Trg Josipa Jurja Strossmayera 13, 10450 Jastrebarsko, ili putem elektroničke pošte: zdravko.rezek@jastrebarsko.hr, zaključno sa 30.6.2021. godine.

http://www.jaska.hr/images/content/v_28503.jpg

Pomoć će se dodijeliti fizičkim i pravnim osobama, vlasnicima i korisnicima nekretnina (obiteljskih kuća, stanova, stambeno-poslovnih zgrada i višestambenih zgrada) oštećenih u potresu odobrit će se novčana pomoć odnosno refundacija sredstava za privremenu i nužnu zaštitu i popravak oštećenja nastalih uslijed potresa od 28. i 29. prosinca 2020. godine i to za kupnju materijala i građevinske radove uz uvjet da:
• vlasnik nekretnine odnosno korisnik, ukoliko se ne može utvrditi vlasnik, ima prijavljeno prebivalište ili boravište na adresi za koju traži dodjelu pomoći
• da je šteta pravovremeno, do 15. veljače 2021. godine prijavljena Gradu Jastrebarskom
• posjeduje račun/predračun ili ponudu za kupnju materijala i građevinske radove koji glase na vlasnika oštećene nekretnine odnosno korisnika, ukoliko se ne može utvrditi vlasnik.
Nadalje, ako je na nekretnini oštećenoj u potresu upisano više suvlasnika, pravo na dodjelu odnosno refundaciju sredstava može ostvariti samo jedan od suvlasnika. U slučaju prijave štete na stambeno-poslovnoj zgradi ili višestambenoj zgradi, pravo na dodjelu odnosno refundaciju sredstava ponosi predstavnik suvlasnika ili upravitelj zgrade.
Novčana pomoć može se koristiti za radove, odnosno nabavu građevinskog i drugog materijala te za refundaciju takvih izdataka u svrhu:
• nužne privremene zaštite zgrada od utjecaja atmosferilija i uklanjanja/pridržavanja opasnih dijelova zgrade koji su mogli, odnosno koji mogu ugroziti život ili zdravlje ljudi
• troškove nabavke neophodnih materijala i radova za sanaciju oštećenih objekata i dovođenje istih u stanje koje dopušta boravak u njima
• popravak ili zamjenu dimnjaka
• popravak stubišta
• popravak krovišta
• kupnju i zamjenu bojlera
• troškove sanacije štete na gospodarskim objektima i opremi
• nabavku i ugradnju plinskih i električnih grijalica
• izradu Elaborata ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije.

GJ