DJEČJI ZBOR HITIĆI

Centar za kulturu Jastrebarsko ponovno pokreće dječji zbor Hitići

Planirani početak je 01. ožujka 2023., a program bi se odvijao dva puta tjedno.
Dječji zbor bi se odvijao prema programu koji bi poticao emocionalni i kreativni razvoj djece te učenje i otkrivanje zvukova kroz korištenje glazbenih instrumenata i pomagala. Zainteresirani se mogu javiti na broj 01/6281-126 ili putem elektroničke pošte na prijave@czk-jastrebarsko.hr, svakim radnim danom od 8 do 16 sati.
https://www.youtube.com/watch?v=08EkvpTRc8Q

CZK