Akcija dobrovoljnog darivanja krvi


Od 30. Studenoga do 2. Prosinca održat će se akcija dobrovoljnog darivanja krvi u Klinča Selu, Krašiću, Pisarovini i Gornjem Desincu

•KLINČA SELIMA, 30.11.2021.g. DVD KLINČA SELA OD 16,00 DO 18,30 SATI;
•KRAŠIĆ, 1.12.2021.g., PASTORALNI CENTAR ŽUPE SV. TROJSTVA KRAŠIĆ OD 17,00 DO 18,30 SATI.
•PISAROVINI, 2.12.2021.g., STARA ŠKOLA OD 12,00 DO 16,00 SATI;
GORNJEM DESINCU, 2.12.2021.g., DVD GORNJI DESINEC OD 17,00 DO
19,00 SATI;

Pozivamo sve dobrovoljne darivatelje koji su u mogućnosti darovati krv da se odazovu na akcije darivanja krvi, a uvjeti za darivanje krvi su:

 NA PERIOD OD 14 DANA ODBIJAJU SE OSOBE KOJE SU PUTOVALE IZVAN
REPUBLIKE HRVATSKE (RAČUNAJUĆI OD DATUMA POVRATKA U HRVATSKU).
 NA PERIOD OD 14 DANA ODBIJAJU SE OSOBE KOJE SU BILE U KONTAKTU S
OSOBAMA ZARAŽENIM SA SARS-CoV-2 (RAČUNAJUĆI OD ZADNJEG KONTAKTA
I POD UVJETOM DA NISU IMALI NIKAKVIH SIMPTOMA INFEKCIJE).
 NA PERIOD OD NAJMANJE 28 DANA (ODBIJAJU SE OSOBE KOJE SU
PREBOLJELE COVID-19, RAČUNAJUĆI PERIOD OD PRESTANKA SIMPTOMA ILI
OD REZULTATA POZITIVNOG TESTA NA SARS-CoV-2 U SLUČAJU
ASIMPTOMATSKE INFEKCIJE).
 3 MJESECA OD POSLJEDNJEG DARIVANJA KRVI
 4 MJESECA OD POSLJEDNJEG DARIVANJA KRVI – ŽENE
 POTREBNO PROĆI 2 DANA NAKON CIJEPLJENJA PROTIV KORONE
Važno je naglasiti kako je jako bitno da darujemo krv redovno (muškarci svaka 3, a žene svaka 4 mjeseca) kako bismo zajednički odgovorili na potrebe zdravstvenih ustanova i kako bi stanje zaliha uvijek bile na optimalnim razinama. Zalihe krvi su smanjene pa molimo sve darivatelje da se akcijama odazovu.
Dunja Vlašić