Akcija dobrovoljnog darivanja krvi

Gradsko društvo Crvenog križa Jastrenarsko organizira akcije dobrovoljnog darivanja krvi koje će se održati u Klinča Selu, Krašiću, Pisarovini i Gornjem Desincu.

•KLINČA SELIMA, 31.8.2021.g. DVD KLINČA SELA OD 16,00 DO 18,30 SATI;
•KRAŠIĆ, 1.9.2021.g., PASTORALNI CENTAR ŽUPE SV. TROJSTVA KRAŠIĆ OD 17,00 DO 18,30 SATI.
•PISAROVINI, 2.9.2021.g., STARA ŠKOLA OD 12,00 DO 16,00 SATI;
GORNJEM DESINCU, 2.9.2021.g., DVD GORNJI DESINEC OD 17,00 DO 19,00 SATI;

Pozivamo sve dobrovoljne darivatelje koji su u mogućnosti darovati krv da se odazovu na akcije darivanja krvi, a uvjeti za darivanje krvi su:

 NA PERIOD OD 14 DANA ODBIJAJU SE OSOBE KOJE SU PUTOVALE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE (RAČUNAJUĆI OD DATUMA POVRATKA U HRVATSKU).
 NA PERIOD OD 14 DANA ODBIJAJU SE OSOBE KOJE SU BILE U KONTAKTU S OSOBAMA ZARAŽENIM SA SARS-CoV-2 (RAČUNAJUĆI OD ZADNJEG KONTAKTA
I POD UVJETOM DA NISU IMALI NIKAKVIH SIMPTOMA INFEKCIJE).
 NA PERIOD OD NAJMANJE 28 DANA (ODBIJAJU SE OSOBE KOJE SU PREBOLJELE COVID-19, RAČUNAJUĆI PERIOD OD PRESTANKA SIMPTOMA ILI
OD REZULTATA POZITIVNOG TESTA NA SARS-CoV-2 U SLUČAJU
ASIMPTOMATSKE INFEKCIJE).
 3 MJESECA OD POSLJEDNJEG DARIVANJA KRVI
4 MJESECA OD POSLJEDNJEG DARIVANJA KRVI – ŽENE
 POTREBNO PROĆI 2 DANA NAKON CIJEPLJENJA PROTIV KORONE
Zalihe krvi su smanjene pa molimo sve darivatelje da se akcijama odazovu.
Dunja Vlašić